home pageGURMATVEECHAR.COM
search GURMATVEECHAR.COM
audios / Katha / Puratan Katha / Sant Gurbachan Singh (Bhindran wale) / Bhai Gurdas Dian Varan /
play all
1.Vaar 33 Pauri 01 - Gurmukh Manmukh Janiyan
Sant Gurbachan Singh - Bhai Gurdas Dian Vaaran
1.6 MB · MP3
2.Vaar 33 Pauri 02 - Dohu Mil Jamay
Sant Gurbachan Singh - Bhai Gurdas Dian Vaaran
911 KB · MP3
3.Vaar 33 Pauri 03 - Dekh Debhuti Aarsi
Sant Gurbachan Singh - Bhai Gurdas Dian Vaaran
627 KB · MP3
4.Vaar 33 Pauri 04 - Vunnai Julaha Tund Sundh
Sant Gurbachan Singh - Bhai Gurdas Dian Vaaran
611 KB · MP3
5.Vaar 33 Pauri 04 - Vunnai Julaha Tund Sundh - Version 2 - Alternative Meanings
Sant Gurbachan Singh - Bhai Gurdas Dian Vaaran
877 KB · MP3
6.Vaar 33 Pauri 05 - Jio Charkha Athkhandiya
Sant Gurbachan Singh - Bhai Gurdas Dian Vaaran
1.84 MB · MP3
7.Vaar 33 Pauri 06 - Sahir Pehar Palrai
Sant Gurbachan Singh - Bhai Gurdas Dian Vaaran
1.59 MB · MP3
8.Vaar 33 Pauri 08 - Dukhia Dusat Dabara
Sant Gurbachan Singh - Bhai Gurdas Dian Vaaran
615 KB · MP3
9.Vaar 33 Pauri 09 - Je Bahu Mitee Vesua
Sant Gurbachan Singh - Bhai Gurdas Dian Vaaran
493 KB · MP3
10.Vaar 33 Pauri 10 - Van Van Kou Na Sohee
Sant Gurbachan Singh - Bhai Gurdas Dian Vaaran
635 KB · MP3
11.Vaar 33 Pauri 11 - Dukhia Dusat Dabara Tamai
Sant Gurbachan Singh - Bhai Gurdas Dian Vaaran
602 KB · MP3
12.Vaar 33 Pauri 12 - Dukhia Dusat Dabara Sutar
Sant Gurbachan Singh - Bhai Gurdas Dian Vaaran
925 KB · MP3