home pageGURMATVEECHAR.COM
search GURMATVEECHAR.COM
audios / Katha / Present Day Katha / Giani Harbhajan Singh Dhudikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra) / Sri Dasam Guru Granth Sahib Ji Katha / Rudar Avtar Katha /
play all
1.Dattatreya Avtar Katha 01
Giani Harbhajan Singh Dhudhikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra)
52:58 · 128 Kbit/s · 48.38 MB · MP3
2.Dattatreya Avtar Katha 02
Giani Harbhajan Singh Dhudhikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra)
52:49 · 128 Kbit/s · 48.24 MB · MP3
3.Dattatreya Avtar Katha 03
Giani Harbhajan Singh Dhudhikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra)
54:00 · 128 Kbit/s · 49.33 MB · MP3
4.Dattatreya Avtar Katha 04
Giani Harbhajan Singh Dhudhikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra)
56:22 · 128 Kbit/s · 51.48 MB · MP3
5.Dattatreya Avtar Katha 05
Giani Harbhajan Singh Dhudhikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra)
55:04 · 128 Kbit/s · 50.3 MB · MP3
6.Dattatreya Avtar Katha 06
Giani Harbhajan Singh Dhudhikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra)
53:17 · 128 Kbit/s · 48.68 MB · MP3
7.Dattatreya Avtar Katha 07
Giani Harbhajan Singh Dhudhikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra)
54:26 · 128 Kbit/s · 49.72 MB · MP3
8.Dattatreya Avtar Katha 08
Giani Harbhajan Singh Dhudhikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra)
61:53 · 128 Kbit/s · 56.53 MB · MP3
9.Dattatreya Avtar Katha 09
Giani Harbhajan Singh Dhudhikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra)
47:35 · 128 Kbit/s · 43.47 MB · MP3
10.Dattatreya Avtar Katha 10
Giani Harbhajan Singh Dhudhikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra)
60:04 · 128 Kbit/s · 54.88 MB · MP3
11.Dattatreya Avtar Katha 11
Giani Harbhajan Singh Dhudhikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra)
71:21 · 128 Kbit/s · 65.17 MB · MP3
12.Dattatreya Avtar Katha 12
Giani Harbhajan Singh Dhudhikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra)
53:01 · 128 Kbit/s · 48.42 MB · MP3
13.Dattatreya Avtar Katha 13
Giani Harbhajan Singh Dhudhikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra)
61:04 · 128 Kbit/s · 55.78 MB · MP3
14.Dattatreya Avtar Katha 14
Giani Harbhajan Singh Dhudhikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra)
50:41 · 128 Kbit/s · 46.3 MB · MP3
15.Dattatreya Avtar Katha 15
Giani Harbhajan Singh Dhudhikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra)
69:06 · 128 Kbit/s · 63.12 MB · MP3
16.Dattatreya Avtar Katha 16
Giani Harbhajan Singh Dhudhikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra)
47:28 · 128 Kbit/s · 43.36 MB · MP3
17.Dattatreya Avtar Katha 17
Giani Harbhajan Singh Dhudhikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra)
44:04 · 128 Kbit/s · 40.25 MB · MP3
18.Dattatreya Avtar Katha 18
Giani Harbhajan Singh Dhudhikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra)
64:55 · 128 Kbit/s · 59.3 MB · MP3
19.Dattatreya Avtar Katha 19
Giani Harbhajan Singh Dhudhikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra)
45:28 · 128 Kbit/s · 41.53 MB · MP3