home pageGURMATVEECHAR.COM
search GURMATVEECHAR.COM
audios / Katha / Present Day Katha / Giani Harbhajan Singh Dhudikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra) / Sri Gurpartap Sooraj Parkash Granth /
play all
1.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
51:54 · 128 Kbit/s · 47.52 MB · MP3
2.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
79:48 · 128 Kbit/s · 73.06 MB · MP3
3.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:35 · 128 Kbit/s · 56.39 MB · MP3
4.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:01 · 128 Kbit/s · 58.61 MB · MP3
5.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:26 · 128 Kbit/s · 53.49 MB · MP3
6.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
38:13 · 128 Kbit/s · 34.98 MB · MP3
7.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:25 · 128 Kbit/s · 50.74 MB · MP3
8.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
50:36 · 128 Kbit/s · 46.33 MB · MP3
9.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
46:02 · 128 Kbit/s · 42.15 MB · MP3
10.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
53:40 · 128 Kbit/s · 49.13 MB · MP3
11.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:47 · 128 Kbit/s · 56.56 MB · MP3
12.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:38 · 128 Kbit/s · 54.59 MB · MP3
13.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:48 · 128 Kbit/s · 52.91 MB · MP3
14.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
54:45 · 128 Kbit/s · 50.13 MB · MP3
15.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
52:07 · 128 Kbit/s · 47.71 MB · MP3
16.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:05 · 128 Kbit/s · 55.01 MB · MP3
17.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
53:39 · 128 Kbit/s · 49.12 MB · MP3
18.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 02 - Patri Liaunee Balay Da Guru Angad Ji Nu Milna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:00 · 128 Kbit/s · 50.35 MB · MP3
19.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 02 - Patri Liaunee Balay Da Guru Angad Ji Nu Milna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:05 · 128 Kbit/s · 50.43 MB · MP3
20.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 03 - Sri Guru Nanak Dev Ji Da Avtar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
68:23 · 128 Kbit/s · 62.6 MB · MP3
21.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 03 - Sri Guru Nanak Dev Ji Da Avtar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
65:02 · 128 Kbit/s · 59.54 MB · MP3
22.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 04 - Guru Ji Da Avtar Utshah Te Naam Dharna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
67:45 · 128 Kbit/s · 62.03 MB · MP3
23.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 04 - Guru Ji Da Avtar Utshah Te Naam Dharna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
44:35 · 128 Kbit/s · 40.82 MB · MP3
24.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 05 - Shri Guru Nanak Ji Di Naal Leela
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
69:23 · 128 Kbit/s · 63.53 MB · MP3
25.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 06 - Gopal Pandhay Prat Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:41 · 128 Kbit/s · 57.38 MB · MP3
26.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 06 - Gopal Pandhay Prat Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
54:42 · 128 Kbit/s · 50.07 MB · MP3
27.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 07 - Baal Lila Pita Prat Sapat Saloki Gita De Arth Sunayi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
63:24 · 128 Kbit/s · 58.04 MB · MP3
28.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 08 - Guru Sikh Da Mangal Mula Prat Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:35 · 128 Kbit/s · 59.12 MB · MP3
29.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 08 - Guru Sikh Da Mangal Mula Prat Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
52:42 · 128 Kbit/s · 48.26 MB · MP3
30.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 09 - Saarda Da Mangal Sacha Janaoo
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
72:13 · 128 Kbit/s · 66.12 MB · MP3
31.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 10 - Gauaan Charna Khet Hariya Karna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
47:38 · 128 Kbit/s · 43.61 MB · MP3
32.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 11 - Sarap Ne Chaya Karni
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:25 · 128 Kbit/s · 54.4 MB · MP3
33.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 12 - Khet Beejna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:03 · 128 Kbit/s · 55.9 MB · MP3
34.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 13 - Vaid Nu Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
79:19 · 128 Kbit/s · 72.61 MB · MP3
35.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 14 - Khara Sauda Karan Jana
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
73:34 · 128 Kbit/s · 67.35 MB · MP3
36.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 15 - Khara Sauda Baba Kalu Te Rai Bulaar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
72:35 · 128 Kbit/s · 66.46 MB · MP3
37.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 16 - Chaap Chota Sadhu Nu Ditta Sultanpur Jana
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
74:54 · 128 Kbit/s · 68.57 MB · MP3
38.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 16 - Chaap Chota Sadhu Nu Ditta Sultanpur Jana
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
76:34 · 128 Kbit/s · 70.11 MB · MP3
39.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 18 - Modi Di Kaar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
73:35 · 128 Kbit/s · 67.36 MB · MP3
40.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 19 - Satguru Di Sugaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
84:03 · 128 Kbit/s · 76.95 MB · MP3
41.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 20 - Lekha Keeta
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
70:19 · 128 Kbit/s · 64.38 MB · MP3
42.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 21 - Barat Di Charaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
74:32 · 128 Kbit/s · 68.24 MB · MP3
43.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 21 - Barat Di Charaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:13 · 128 Kbit/s · 56.96 MB · MP3
44.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 22 - Baraat Da Dhakau
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:24 · 128 Kbit/s · 50.71 MB · MP3
45.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 22 - Baraat Da Dhakau
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
52:24 · 128 Kbit/s · 47.97 MB · MP3
46.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 23 - Talwandi Jana
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
71:00 · 128 Kbit/s · 65 MB · MP3
47.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 24 - Sultanpur Auna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:42 · 128 Kbit/s · 59.24 MB · MP3
48.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 25 - Moolay Te Chando Rani Da Aa Ke Gusay Hona
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
56:45 · 128 Kbit/s · 51.95 MB · MP3
49.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 26 - Sri Chand Janam
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:57 · 128 Kbit/s · 56.72 MB · MP3
50.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 27 - Mansukh Te Bhagirath
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
71:38 · 128 Kbit/s · 65.58 MB · MP3
51.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 28 - Vayee Parvesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
69:15 · 128 Kbit/s · 63.4 MB · MP3
52.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 29 - Vayee To Bahar Auna Modi Ki Kaar Tiyaagnee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
79:57 · 128 Kbit/s · 73.2 MB · MP3
53.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 30 - Moolay Da Auna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
56:23 · 128 Kbit/s · 51.62 MB · MP3
54.Nanak Parkash Katha- Purbaradh Adhyai 30 - Moolay Da Auna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:03 · 128 Kbit/s · 54.06 MB · MP3
55.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 31 - Moolay Nistara
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
63:06 · 128 Kbit/s · 57.77 MB · MP3
56.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 31 - Moolay Nistara
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
52:03 · 128 Kbit/s · 47.65 MB · MP3
57.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 32 - Maseet Kautak
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
67:22 · 128 Kbit/s · 61.67 MB · MP3
58.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 33 - Mata Sulakhni Ji Da Pakay Jana
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
52:46 · 128 Kbit/s · 48.31 MB · MP3
59.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 33 - Mata Sulakhni Ji Da Pakay Jana
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
39:24 · 128 Kbit/s · 36.07 MB · MP3
60.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 34 - Mardana Aya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
68:00 · 128 Kbit/s · 62.25 MB · MP3
61.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 35 - Rabaab Liaundee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
67:58 · 128 Kbit/s · 62.23 MB · MP3
62.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 36 - Mardanay Di Bhukh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:33 · 128 Kbit/s · 53.6 MB · MP3
63.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 37 - Nanak Parkash Kina Pustukan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
65:20 · 128 Kbit/s · 59.81 MB · MP3
64.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 37 - Nanak Parkash Kina Pustukan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
63:33 · 128 Kbit/s · 58.18 MB · MP3
65.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 37 - Nanak Parkash Kina Pustukan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:28 · 128 Kbit/s · 53.53 MB · MP3
66.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 38 - Bhai Lalo Milaap
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
74:15 · 128 Kbit/s · 67.98 MB · MP3
67.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 38 - Bhai Lalo Milaap
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
72:10 · 128 Kbit/s · 66.06 MB · MP3
68.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 39 - Malak Bhago Aad
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
70:49 · 128 Kbit/s · 64.83 MB · MP3
69.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 40 - Tilvandi Jana
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
77:01 · 128 Kbit/s · 70.51 MB · MP3
70.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 41 - Tilvandi Auna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
70:57 · 128 Kbit/s · 64.96 MB · MP3
71.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 42 - Tilvandi Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
65:29 · 128 Kbit/s · 59.95 MB · MP3
72.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 43 - Gyan Updesh Tulsa
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:15 · 128 Kbit/s · 58.82 MB · MP3
73.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 44 - Sangladeep Jana
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:17 · 128 Kbit/s · 57.03 MB · MP3
74.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 45 - Tilvandi Ton Turna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
79:12 · 128 Kbit/s · 72.51 MB · MP3
75.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 46 - Ak Khakhrian Khuvakay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
76:13 · 128 Kbit/s · 69.78 MB · MP3
76.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 47 - Sangladeep Raja Shivnabh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
63:30 · 128 Kbit/s · 58.13 MB · MP3
77.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 48 - Shivnabh Prat Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
65:35 · 128 Kbit/s · 60.05 MB · MP3
78.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 48 - Shivnabh Prat Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:09 · 128 Kbit/s · 52.33 MB · MP3
79.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 49 - Triya Raj Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
69:12 · 128 Kbit/s · 63.35 MB · MP3
80.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 50 - Bharthari Kauda
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
75:17 · 128 Kbit/s · 68.92 MB · MP3
81.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 50 - Bharthari Kauda
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
68:12 · 128 Kbit/s · 62.45 MB · MP3
82.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 51 - Salisrai Johri
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:15 · 128 Kbit/s · 58.82 MB · MP3
83.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 52 - Mach Kal Narad
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
71:00 · 128 Kbit/s · 65 MB · MP3
84.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 53 - Sudharsain
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
74:50 · 128 Kbit/s · 68.52 MB · MP3
85.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 53 - Sudharsain
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:52 · 128 Kbit/s · 57.55 MB · MP3
86.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 54 - Madhurbain Devlut Rakhash
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:47 · 128 Kbit/s · 59.31 MB · MP3
87.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 55 - Devlut Banamanas Rakhash
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
56:28 · 128 Kbit/s · 51.69 MB · MP3
88.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 56 - Kamal Nain
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
87:07 · 128 Kbit/s · 79.76 MB · MP3
89.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 57 - Makkai Jana
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
75:08 · 128 Kbit/s · 68.78 MB · MP3
90.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 58 - Makka Jeevan Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
69:45 · 128 Kbit/s · 63.85 MB · MP3
91.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 58 - Madina Sultanpur Jana
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
84:23 · 128 Kbit/s · 77.25 MB · MP3
92.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 60 - Sumer Te Gorakh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
74:20 · 128 Kbit/s · 68.06 MB · MP3
93.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 60 - Sumer Te Gorakh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:32 · 128 Kbit/s · 57.25 MB · MP3
94.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 61 - Sidh Bhangar Kanifa
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
79:42 · 128 Kbit/s · 72.97 MB · MP3
95.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 62 - Sidh Gopi Chand Eshar Nath
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
73:50 · 128 Kbit/s · 67.59 MB · MP3
96.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 62 - Sidh Gopi Chand Eshar Nath
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:40 · 128 Kbit/s · 56.45 MB · MP3
97.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 63 - Sidhan Charcha Konsh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
76:05 · 128 Kbit/s · 69.66 MB · MP3
98.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 63 - Sidhan Charcha Konsh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
66:35 · 128 Kbit/s · 60.96 MB · MP3
99.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 64 - Sidhan Ton Vida Hona
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
52:39 · 128 Kbit/s · 48.2 MB · MP3
100.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 65 - Kaak Bhasund Dattatreya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
67:32 · 128 Kbit/s · 61.82 MB · MP3
101.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 66 - Prahlaad
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
65:32 · 128 Kbit/s · 60 MB · MP3
102.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 67 - Prahlaad
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:48 · 128 Kbit/s · 55.66 MB · MP3
103.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 68 - Prahlaad
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:33 · 128 Kbit/s · 53.6 MB · MP3
104.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 69 - Prahlaad
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
74:35 · 128 Kbit/s · 68.29 MB · MP3
105.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 69 - Prahlaad
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
80:44 · 128 Kbit/s · 73.91 MB · MP3
106.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 70 - Vairah Avtar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
71:20 · 128 Kbit/s · 65.3 MB · MP3
107.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 71 - Dhru Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
69:43 · 128 Kbit/s · 63.82 MB · MP3
108.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 72 - Dhru Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
66:48 · 128 Kbit/s · 61.16 MB · MP3
109.Nanak Parkash Katha - Purbaradh Adhyai 73 - Sachkhand Vikhai
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
66:15 · 128 Kbit/s · 60.66 MB · MP3
110.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
72:53 · 128 Kbit/s · 66.73 MB · MP3
111.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
74:38 · 128 Kbit/s · 68.33 MB · MP3
112.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 03 - Ketmaal Ranmuk
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:50 · 128 Kbit/s · 54.78 MB · MP3
113.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 03 - Ketmaal Ranmuk
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
79:19 · 128 Kbit/s · 72.61 MB · MP3
114.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 04 - Duni Chand Nu Milna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
72:15 · 128 Kbit/s · 66.15 MB · MP3
115.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 05 - Mata Pita Updesh Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
72:45 · 128 Kbit/s · 66.61 MB · MP3
116.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 06 - Mata Pita Updesh Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:55 · 128 Kbit/s · 59.44 MB · MP3
117.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 07 - Kurkhet Vikhai Nanu Pandit
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
83:57 · 128 Kbit/s · 76.86 MB · MP3
118.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 07 - Kurkhet Vikhai Nanu Pandit
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
67:49 · 128 Kbit/s · 62.09 MB · MP3
119.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 08 - Ganga Vikhay Lahinde Val
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
77:58 · 128 Kbit/s · 71.38 MB · MP3
120.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 09 - Brij Ayudhya Te Kanshi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
82:13 · 128 Kbit/s · 75.27 MB · MP3
121.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 10 - Jagan Nath
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
73:23 · 128 Kbit/s · 67.18 MB · MP3
122.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 10 - Jagan Nath
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
52:13 · 128 Kbit/s · 47.81 MB · MP3
123.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 11 - Ik Gram Munafik Desh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
68:23 · 128 Kbit/s · 62.61 MB · MP3
124.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 12 - Ag Naal Saran Valay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:35 · 128 Kbit/s · 54.55 MB · MP3
125.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 12 - Ag Naal Saran Valay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:32 · 128 Kbit/s · 59.08 MB · MP3
126.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 13 - Tikhan Di Chapri Torni
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
63:40 · 128 Kbit/s · 58.28 MB · MP3
127.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 14 - Kashmir Vikhey Ayali Te Pandit
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:21 · 128 Kbit/s · 50.68 MB · MP3
128.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 14 - Kashmir Vikhey Ayali Te Pandit
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
54:54 · 128 Kbit/s · 50.26 MB · MP3
129.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 15 - Balak Nu Patshahi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
75:50 · 128 Kbit/s · 69.42 MB · MP3
130.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 15 - Balak Nu Patshahi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:54 · 128 Kbit/s · 53.01 MB · MP3
131.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 16 - Karun Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:05 · 128 Kbit/s · 54.09 MB · MP3
132.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 17 - Habash Viliyat
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
85:31 · 128 Kbit/s · 78.29 MB · MP3
133.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 18 - Lanka Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:50 · 128 Kbit/s · 59.36 MB · MP3
134.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 18 - Lanka Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
72:51 · 128 Kbit/s · 66.7 MB · MP3
135.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 19 - Palakh Shalmali Kush
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
80:20 · 128 Kbit/s · 73.55 MB · MP3
136.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 20 - Sidhan Naal Gosht
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
73:43 · 128 Kbit/s · 67.49 MB · MP3
137.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 21 - Delhi Vikhey Kathi Jivalna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
69:18 · 128 Kbit/s · 63.45 MB · MP3
138.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 22 - Brahman Te Grahman Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
48:07 · 128 Kbit/s · 44.05 MB · MP3
139.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 23 - Satghara Vikhay Dukhi Shah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
52:56 · 128 Kbit/s · 48.46 MB · MP3
140.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 23 - Satghara Vikhay Dukhi Shah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
56:45 · 128 Kbit/s · 51.96 MB · MP3
141.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 24 - Pandva Da Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
85:22 · 128 Kbit/s · 78.15 MB · MP3
142.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 25 - Dukhi Shah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
68:36 · 128 Kbit/s · 62.8 MB · MP3
143.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 25 - Dukhi Shah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
51:44 · 128 Kbit/s · 47.37 MB · MP3
144.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 26 - Emanabad Aagman
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:34 · 128 Kbit/s · 57.28 MB · MP3
145.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 26 - Emanabad Aagman
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
45:42 · 128 Kbit/s · 41.85 MB · MP3
146.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 27 - Nimarta Nivaas Emanabad
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
68:29 · 128 Kbit/s · 62.7 MB · MP3
147.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 28 - Guru Ji Ne Keidee Chudai
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
77:39 · 128 Kbit/s · 71.09 MB · MP3
148.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 28 - Guru Ji Ne Keidee Chudai
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:17 · 128 Kbit/s · 53.35 MB · MP3
149.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 29 - Sahuray Nangar Fera
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
76:10 · 128 Kbit/s · 69.73 MB · MP3
150.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 30 - Kartarpur Basna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
53:37 · 128 Kbit/s · 49.08 MB · MP3
151.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 30 - Kartarpur Basna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
73:36 · 128 Kbit/s · 67.38 MB · MP3
152.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 31 - Benti Sikhi Rahureet Da Aranb
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:07 · 128 Kbit/s · 50.47 MB · MP3
153.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 32 - Jalaal Nu Sumit Gurmukh De Arth
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
56:00 · 128 Kbit/s · 51.27 MB · MP3
154.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 33 - Sheikh Ibrahim Farid Sani
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:37 · 128 Kbit/s · 59.15 MB · MP3
155.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 33 - Sheikh Ibrahim Farid Sani
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
37:23 · 128 Kbit/s · 34.22 MB · MP3
156.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 34 - Baghdad Dastgir Pir
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
67:23 · 128 Kbit/s · 61.7 MB · MP3
157.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 34 - Baghdad Dastgir Pir
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:10 · 128 Kbit/s · 50.51 MB · MP3
158.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 35 - Achal Vatalay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:05 · 128 Kbit/s · 56.84 MB · MP3
159.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 36 - Kandhar Yarvali Khatri
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:35 · 128 Kbit/s · 57.3 MB · MP3
160.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 37 - Multan De Piran Naal Gosht
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
74:57 · 128 Kbit/s · 68.62 MB · MP3
161.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 37 - Multan De Piran Naal Gosht
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
72:30 · 128 Kbit/s · 66.37 MB · MP3
162.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 37 - Multan De Piran Naal Gosht
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:20 · 128 Kbit/s · 53.4 MB · MP3
163.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 38 - Shahu Suhagan Mulla
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
67:02 · 128 Kbit/s · 61.37 MB · MP3
164.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 38 - Shahu Suhagan Mulla
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
66:57 · 128 Kbit/s · 61.3 MB · MP3
165.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 39 - Shivratari Nu Achal Par
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
50:44 · 128 Kbit/s · 46.45 MB · MP3
166.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 40 - Ik Sant Balka
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
49:45 · 128 Kbit/s · 45.54 MB · MP3
167.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 40 - Ik Sant Balka
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
68:16 · 128 Kbit/s · 62.51 MB · MP3
168.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 41 - Ubaray Khan Abdul Rahman
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
48:27 · 128 Kbit/s · 44.36 MB · MP3
169.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 42 - Charan Dhyan Partap
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
59:22 · 128 Kbit/s · 54.36 MB · MP3
170.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 42 - Charan Dhyan Partap
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
59:27 · 128 Kbit/s · 54.43 MB · MP3
171.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 43 - Malo Mago Kalu Bhagta Ohri
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
64:39 · 128 Kbit/s · 59.2 MB · MP3
172.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 43 - Malo Mago Kalu Bhagta Ohri
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
64:25 · 128 Kbit/s · 58.97 MB · MP3
173.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 44 - Sikha Da Bhau Dekhiya
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
60:29 · 128 Kbit/s · 55.37 MB · MP3
174.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 45 - Saido Ghao Sikhi
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
66:53 · 128 Kbit/s · 61.23 MB · MP3
175.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 46 - Bhai Buddha Bala Parlok Gaman
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
52:24 · 128 Kbit/s · 47.98 MB · MP3
176.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 47 - Sri Parm Pavan Lehina Ji Milaap
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
62:53 · 128 Kbit/s · 57.57 MB · MP3
177.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 47 - Sri Parm Pavan Lehina Ji Milaap
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
55:04 · 128 Kbit/s · 50.41 MB · MP3
178.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 48 - Sri Lehina Ji Da Seva Karna
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
62:37 · 128 Kbit/s · 57.33 MB · MP3
179.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 48 - Sri Lehina Ji Da Seva Karna
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
64:48 · 128 Kbit/s · 59.33 MB · MP3
180.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 49 - Jal Tapasiya
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
40:29 · 128 Kbit/s · 37.06 MB · MP3
181.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 50 - Nanak Roop Guru Sikhi
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
63:00 · 128 Kbit/s · 57.68 MB · MP3
182.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 50 - Nanak Roop Guru Sikhi
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
45:33 · 128 Kbit/s · 41.71 MB · MP3
183.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 51 - Gyan Updesh Bhagti Di Simri
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
58:03 · 128 Kbit/s · 53.14 MB · MP3
184.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 51 - Gyan Updesh Bhagti Di Simri
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
67:41 · 128 Kbit/s · 61.96 MB · MP3
185.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 52 - Hor Partavai Takhat Dena
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
47:52 · 128 Kbit/s · 43.82 MB · MP3
186.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 52 - Hor Partavai Takhat Dena
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
57:21 · 128 Kbit/s · 52.51 MB · MP3
187.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 52 - Hor Partavai Takhat Dena
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
54:12 · 128 Kbit/s · 49.62 MB · MP3
188.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 53 - Sikhan Prat Updesh
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
58:09 · 128 Kbit/s · 53.24 MB · MP3
189.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 53 - Sikhan Prat Updesh
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
67:34 · 128 Kbit/s · 61.86 MB · MP3
190.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 54 - Joti Jot Samavan Dean Tiyarian
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
57:02 · 128 Kbit/s · 52.22 MB · MP3
191.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 55 - Gur Stotar
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
44:39 · 128 Kbit/s · 40.88 MB · MP3
192.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 55 - Gur Stotar
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
53:20 · 128 Kbit/s · 48.82 MB · MP3
193.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 56 - Joti Jot Samavan Dean Tiyarian
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
51:47 · 128 Kbit/s · 47.41 MB · MP3
194.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 56 - Joti Jot Samavan Dean Tiyarian
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
47:00 · 128 Kbit/s · 43.03 MB · MP3
195.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 57 - Vaheguru Stotar Jot Jot Samavan
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
66:28 · 128 Kbit/s · 60.85 MB · MP3
196.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 57 - Vaheguru Stotar Jot Jot Samavan
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
60:51 · 128 Kbit/s · 55.72 MB · MP3
197.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 57 - Vaheguru Stotar Jot Jot Samavan
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
43:12 · 128 Kbit/s · 39.55 MB · MP3
198.Nanak Parkash Katha - Uttararadh Adhyai 57 - Vaheguru Stotar Jot Jot Samavan
Giani Harbhajan Singh Ji (Dhudhikey)
53:34 · 128 Kbit/s · 49.04 MB · MP3