home pageGURMATVEECHAR.COM
search GURMATVEECHAR.COM
audios / Katha / Present Day Katha / Giani Harbhajan Singh Dhudikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra) / Sri Gurpartap Sooraj Parkash Granth /
play all
1.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.95 MB · MP3
2.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.75 MB · MP3
3.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.5 MB · MP3
4.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
493 KB · MP3
5.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
13.81 MB · MP3
6.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
12.81 MB · MP3
7.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.23 MB · MP3
8.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 03 - Bhai Ramkoir Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.78 MB · MP3
9.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 04 - Bhai Ramkoir Ji Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.16 MB · MP3
10.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 05 - Gur Partap Suraj Da Mudh Kivay Bujha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.58 MB · MP3
11.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 06 - Baba Sri Chand Lakhmi Das Bedi Bans
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.36 MB · MP3
12.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 07 - Gur Parnali
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.68 MB · MP3
13.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 08 - Gur Parnali
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
13.97 MB · MP3
14.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 09 - Guru Angad Ji Di Katha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.63 MB · MP3
15.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 10 - Guru Ji Da Nit Kriya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.35 MB · MP3
16.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 10 - Guru Ji Da Nit Kriya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.56 MB · MP3
17.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 11 - Bhai Jiva Gujar Luharay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.89 MB · MP3
18.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 12 - Mallu Shahi Kidari Deepa
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.86 MB · MP3
19.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 13 - Harikay Da Choudhari
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.41 MB · MP3
20.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 14 - Guru Amar Das Ji Di Mudlee Katha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.73 MB · MP3
21.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 15 - Sri Amardas Ji Da Guru Angad
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.32 MB · MP3
22.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 16 - Sri Amardas Ji De Seva Karan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.43 MB · MP3
23.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 17 - Sri Amardas Ji Nu Var Da Bakhshish
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.84 MB · MP3
24.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 18 - Sri Amardas Ji Da Gonday
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.34 MB · MP3
25.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 19 - Goindwal Vasavna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.93 MB · MP3
26.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 20 - Guru Ji Nu Varun Da Milna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.89 MB · MP3
27.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 22 - Tapay Da Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.83 MB · MP3
28.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 23 - Tapay Di Mout
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.31 MB · MP3
29.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 25 - Sri Amardas Ji Di Gur Darshan Laee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.91 MB · MP3
30.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 26 - Guru Angad Ji De Samavan Diyan Tiyari
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.02 MB · MP3
31.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 28 - Sri Guru Angad Dev Ji Joti Jot Samoun
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.65 MB · MP3