home pageGURMATVEECHAR.COM
search GURMATVEECHAR.COM
audios / Katha / Present Day Katha / Giani Harbhajan Singh Dhudikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra) / Sri Gurpartap Sooraj Parkash Granth /
play all
1.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 29 - Sri Guru Amar Dass Ji Di Katha Arambh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.19 MB · MP3
2.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 30 - Sri Guru Amar Dass Ji Da Nit Bivhaar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.5 MB · MP3
3.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 32 - Rajay Ne Sikh Hona
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.13 MB · MP3
4.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 33 - Rajay Ne Vidha Hokay Haripur Jana
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.67 MB · MP3
5.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 34 - Datu Ji Ne Sri Guru Amar Dass Ji De Latt Mari
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.37 MB · MP3
6.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 35 - Baba Buddha Ji Goindwal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.21 MB · MP3
7.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 37 - Paro Julka
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.17 MB · MP3
8.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 38 - Khan Chura Aad Bahattar Sikh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.46 MB · MP3
9.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 39 - Lalu Durga Jivandha Jagga
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.92 MB · MP3
10.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 40 - Jodh Rasoiya Prithi Mal Tulsa
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.93 MB · MP3
11.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 41 - Sri Guru Ramdas Ji Di Mudhli Katha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.8 MB · MP3
12.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 42 - Ik Maee Da Puttar Jivouna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.85 MB · MP3
13.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 44 - Sri Ramdas Ji Da Adalat Vich Jana
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
24.08 MB · MP3
14.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 45 - Satguru Da Tirath Pavittar Karna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.05 MB · MP3
15.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 46 - Teerathan Da Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.56 MB · MP3
16.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 47 - Medni Di Aad Katha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.83 MB · MP3
17.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 48 - Jamna Di Aad Katha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
12.34 MB · MP3
18.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 49 - Martand Di Katha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.34 MB · MP3
19.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 50 - Padam Pachana Valay Dij Nu Bakhshish
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.21 MB · MP3
20.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 52 - Maeedass Vaishno
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
22.08 MB · MP3
21.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 53 - Manakchand
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.36 MB · MP3
22.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 55 - Kaabal Vali Patbrat Maee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.21 MB · MP3
23.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 56 - Sikha Da Parsan Ki Gaddi Te Ramdas Ji
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.13 MB · MP3
24.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 57 - Sikha Da Parsan De Uttar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.67 MB · MP3
25.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 58 - Bavlee Mahatam
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.89 MB · MP3
26.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 59 - Jogi Andar Janam Vich Anand
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.04 MB · MP3
27.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 60 - Dokhi Tapa
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.52 MB · MP3
28.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 61 - Kheda Soina Brahman Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.63 MB · MP3
29.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 62 - Vidyabhimani Beni Pandit Nistara
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.48 MB · MP3
30.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 62 - Vidyabhimani Beni Pandit Nistara
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
13.94 MB · MP3
31.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 63 - Balak Jivouna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
7.82 MB · MP3
32.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 63 - Balak Jivouna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.29 MB · MP3
33.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 64 - Bibi Ji Nu Sonay De Itt
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.2 MB · MP3
34.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 65 - Bhojnan Di Ans Chulay Vich
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.04 MB · MP3
35.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 66 - Bhai Paro Parlok Gaman
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
22.88 MB · MP3
36.Sooraj Parkash Katha - Ras 01 Adhyai 38 - Sri Guru Amardas Ji Joti Jot Samoun
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.47 MB · MP3