home pageGURMATVEECHAR.COM
search GURMATVEECHAR.COM
audios / Katha / Present Day Katha / Giani Harbhajan Singh Dhudikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra) / Sri Gurpartap Sooraj Parkash Granth /
play all
1.Sooraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 01 - Mangalcharan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.02 MB · MP3
2.Sooraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 01 - Mangalcharan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.91 MB · MP3
3.Sooraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 02 - Guru Ramdas Stottar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.57 MB · MP3
4.Sooraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 03 - Tappa Sikh Hoiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.18 MB · MP3
5.Sooraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 03 - Tappa Sikh Hoiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.41 MB · MP3
6.Sooraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 04 - Jaimal Fatay Da Chitor Ta Akee Hona
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.26 MB · MP3
7.Sooraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 05 - Akbar Di Charaee Te Chittor Da Jang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.92 MB · MP3
8.Sooraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 07 - Garh Di Jai Da Vaak Hona
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.35 MB · MP3
9.Sooraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 09 - Navisindh Ne Goindval Di Katha Sunaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.12 MB · MP3
10.Sooraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 10 - Akbar Ne Guru Ji Nu Gram Bheta Keetay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.11 MB · MP3
11.Sooraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 12 - Guru Da Chakk
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.13 MB · MP3
12.Sooraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 14 - Amritsar Kaar Nit Kriya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.54 MB · MP3
13.Sooraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 14 - Amritsar Kaar Nit Kriya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.54 MB · MP3
14.Suraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 14 - Bhai Hindol Bhai Gurdas Ate Baba Sri Chand Ji Mel
Giani Harbhajan Singh (Dhudikey)
19.54 MB · MP3
15.Suraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 14 - Bhai Hindol Bhai Gurdas Ate Baba Sri Chand Ji Mel
Giani Harbhajan Singh (Dhudikey)
19.54 MB · MP3
16.Sooraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 15 - Bhai Sanhari Ji Lahoron Ayi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.29 MB · MP3
17.Suraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 15 - Lahore To Bhai Sanhari Mal Ji Aiyi
Giani Harbhajan Singh (Dhudikey)
21.29 MB · MP3
18.Suraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 17 - Sikha Nu Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudikey)
18.64 MB · MP3
19.Suraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 18 - Sikha Nu Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudikey)
18.16 MB · MP3
20.Sooraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 19 - Sri Arjan Ji De Binnay Pattar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.61 MB · MP3
21.Sooraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 20 - Sri Arjan Ji Lahoron Bulayi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.34 MB · MP3
22.Sooraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 22 - Sri Arjan Ji Nu Guriaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.18 MB · MP3
23.Sooraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 22 - Sri Arjan Ji Nu Guriaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.95 MB · MP3
24.Sooraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 23 - Prithiye Naal Chagra
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.71 MB · MP3
25.Sooraj Parkash Katha - Ras 02 Adhyai 24 - Sri Guru Ramdas Ji Baikunth Gaman
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.95 MB · MP3