home pageGURMATVEECHAR.COM
search GURMATVEECHAR.COM
audios / Katha / Present Day Katha / Giani Harbhajan Singh Dhudikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra) / Sri Gurpartap Sooraj Parkash Granth /
play all
1.Sooraj Parkash Katha - Ras 04 Adhyai 39 - Sri Amritsar Panjay Sikh Pujjay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
23.42 MB · MP3
2.Sooraj Parkash Katha - Ras 04 Adhyai 40 - Sri Guru Hargobind Ji Ne Pran Keeta
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.18 MB · MP3
3.Sooraj Parkash Katha - Ras 04 Adhyai 41 - Dastaar Bandi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.83 MB · MP3
4.Sooraj Parkash Katha - Ras 04 Adhyai 43 - Takhat Te Birajmaan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
24.83 MB · MP3
5.Sooraj Parkash Katha - Ras 04 Adhyai 44 - Khashtam Guru Ji Da Vir Rasee Rupak
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.76 MB · MP3
6.Sooraj Parkash Katha - Ras 04 Adhyai 45 - Utshah Bakhshish Ate Bilas
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.68 MB · MP3
7.Sooraj Parkash Katha - Ras 04 Adhyai 46 - Chandu Ne Dar Ke Fer Sagaee Hit Dut Bhejae
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.67 MB · MP3
8.Sooraj Parkash Katha - Ras 04 Adhyai 47 - Duut Vapas Delhi Ayi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.83 MB · MP3
9.Sooraj Prakash Katha - Ras 04 Adhyai 48 - Jahangir Paas Chugli
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.82 MB · MP3
10.Sooraj Prakash Katha - Ras 04 Adhyai 50 - Dehli Jaan Di Tiyaree
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.16 MB · MP3
11.Sooraj Prakash Katha - Ras 04 Adhyai 51 - Do Kohan Te Dera
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.5 MB · MP3
12.Sooraj Prakash Katha - Ras 04 Adhyai 52 - Guru Ji Delhi Pujjay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.97 MB · MP3
13.Sooraj Prakash Katha - Ras 04 Adhyai 54 - Jahangir Naal Mel
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.12 MB · MP3
14.Sooraj Prakash Katha - Ras 04 Adhyai 54 - Jahangir Naal Mel
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.19 MB · MP3
15.Sooraj Prakash Katha - Ras 04 Adhyai 55 - Jahangir Naal Shikaar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.8 MB · MP3
16.Sooraj Prakash Katha - Ras 04 Adhyai 56 - Dehli To Kooch
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.08 MB · MP3
17.Sooraj Prakash Katha - Ras 04 Adhyai 57 - Sacha Patshah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
22.62 MB · MP3
18.Sooraj Prakash Katha - Ras 04 Adhyai 59 - Durg Gwalior Parvesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.57 MB · MP3
19.Sooraj Parkash Katha - Ras 04 Adhyai 60 - Gwalior Nivaas
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
6.24 MB · MP3
20.Sooraj Prakash Katha - Ras 04 Adhyai 61 - Ratee Jahangir Nu Sheran Ne Daraiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.27 MB · MP3
21.Sooraj Prakash Katha - Ras 04 Adhyai 62 - Bhai Jethay Nu Ajar Jaran Da Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.29 MB · MP3
22.Sooraj Prakash Katha - Ras 04 Adhyai 63 - Vazir Khan Lain Aiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.27 MB · MP3
23.Sooraj Prakash Katha - Ras 04 Adhyai 64 - Pir Mian Mir Te Jahangir Mel
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.22 MB · MP3
24.Sooraj Prakash Katha - Ras 04 Adhyai 65 - Vazir Khan Vapas Aiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.79 MB · MP3
25.Sooraj Prakash Katha - Ras 04 Adhyai 66 - Bandhi Chor To Delhi Ayi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.26 MB · MP3
26.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 01 - Mangalcharan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.46 MB · MP3
27.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 01 - Mangalcharan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.27 MB · MP3
28.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 02 - Chandu To Mala Shah Ji Ne Mangi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
13.64 MB · MP3
29.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 03 - Dokhi Chandu Guru Ji De Havalay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.67 MB · MP3
30.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 04 - Sri Amritsar Sukhsand Di Khabar Bheji
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.65 MB · MP3
31.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 05 - Majnu Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.54 MB · MP3
32.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 06 - Begmaat
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.06 MB · MP3
33.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 07 - Begmaat
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.16 MB · MP3
34.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 08 - Sri Amritsar Ayi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.81 MB · MP3
35.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 09 - Amritsar Viraajmaan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.23 MB · MP3
36.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 10 - Sri Guru Ji Lahore Ayi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.88 MB · MP3
37.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 11 - Chandu Di Mout
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.27 MB · MP3
38.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 13 - Meharvaan Nu Mel Hit Samjhauna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.93 MB · MP3
39.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 14 - Guru Ji Da Meharvan Nu Manauna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.78 MB · MP3
40.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 16 - Bimar Ghora Qazi To Liya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.41 MB · MP3
41.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai17 - Qazi Da Jhagarna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.13 MB · MP3
42.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 19 - Kaulan Di Prarthna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.55 MB · MP3
43.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 20 - Mian Mir Naal Milaap
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.6 MB · MP3
44.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 22 - Sri Amritsar Ayi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.46 MB · MP3
45.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 23 - Qazi Dhan Lain Sudhasar Aiyaa
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.13 MB · MP3
46.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 25 - Qazi Di Shah Agai Faryaad
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.1 MB · MP3
47.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 26 - Doosri Vivah Di Tiyaree
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.34 MB · MP3
48.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 28 - Nanak Matay Da Haal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.13 MB · MP3
49.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 29 - Daroli Bhai Saindas Ramo
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.24 MB · MP3
50. Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 30 - Mata Ganga Ji Daroli Pujjay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.76 MB · MP3
51. Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 31 - Sri Nanak Mattay Nu Pathan Ayi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.31 MB · MP3
52. Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 33 - Sri Nanak Mattay Pujjay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.43 MB · MP3
53. Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 34 - Sidhan Nu Niratar Keet
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.77 MB · MP3
54. Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 35 - Vapas Punjab Nu
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.43 MB · MP3
55. Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 36 - Daroli
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.32 MB · MP3
56.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 38 - Baba Budha Ji Ne Chonki Tori
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
15.72 MB · MP3
57.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 39 - Sri Amritsar Nu Auna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
14.57 MB · MP3
58.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 40 - Kaula Painde Khan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
16.74 MB · MP3
59.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 41 - Vedant Krah Parshad
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
17.07 MB · MP3
60.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 42 - Sikha De Parsang Vakta Shrota Chauda Gun
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
20.66 MB · MP3
61.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 42 - Sikha De Parsang Vakta Shrota Chauda Gun
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
18.79 MB · MP3
62.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 42 - Sikha De Parsang Vakta Shrota Chauda Gun
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
17.98 MB · MP3
63.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 43 - Sikha De Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
19.38 MB · MP3
64.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 44 - Sikha De Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
20.78 MB · MP3
65.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 45 - Sikha De Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
17.32 MB · MP3
66.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 45 - Sikha De Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
17.18 MB · MP3
67.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 46 - Sikha De Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
19.41 MB · MP3
68.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 46 - Sikha De Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
18.52 MB · MP3
69.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 47 - Maee Bhagbharee Da Prem
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
17.21 MB · MP3
70.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 48 - Satguru Ji Sri Nagar Pujjay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
15.91 MB · MP3
71.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 50 - Katu Shah Sevadas Nu Bakhshish
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
15.79 MB · MP3
72.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 51 - Vapas Murray Japji Arth Talvandi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
18.2 MB · MP3
73.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 51 - Vapas Murray Japji Arth Talvandi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
18.58 MB · MP3
74.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 53 - Teesra Vivah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
17.7 MB · MP3
75.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 54 - Bibi Viro Suraj Mal Te Sri Ani Rai Ji Janam
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
20.61 MB · MP3
76.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 55 - Sugai Baba Gurditta
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
16.57 MB · MP3
77.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 57 - Kaulan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
19.15 MB · MP3
78.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 58 - Kaulsar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
17.54 MB · MP3
79.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 59 - Sri Gurditta Vyah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
17.06 MB · MP3
80.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 60 - Barat
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
16.68 MB · MP3
81.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 61 - Bhai Mihra
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
15.7 MB · MP3
82.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 63 - Sri Tegh Bahadur Ji Da Avtar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
16.94 MB · MP3
83.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 64 - Bibi Viro De Viyah Di Tiyaree
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
19.89 MB · MP3
84.Sooraj Prakash Katha - Ras 05 Adhyai 65 - Sikhan Vich Vichaar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey
19.71 MB · MP3
85.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.42 MB · MP3
86.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.1 MB · MP3
87.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.66 MB · MP3
88.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 01 - Narad Aagman
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.32 MB · MP3
89.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 02 - Kalha Aagman
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.57 MB · MP3
90.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 03 - Shikaar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.92 MB · MP3
91.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 05 - Shah Di Saina Di Charaiee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.5 MB · MP3
92.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 06 - Lohgarh Yudh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.24 MB · MP3
93.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 07 - Lohgarh Yudh Bibi Viro Ghar Rahee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.41 MB · MP3
94.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 09 - Lohgarh Yudh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.53 MB · MP3
95.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 11 - Nanda Mizabegh Yudh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.7 MB · MP3
96.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 12 - Tota Tiloka Nihalu Badh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
13.98 MB · MP3
97.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 13 - Lohgarh Yudh Jari
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.04 MB · MP3
98.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 14 - Doot Aavan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.22 MB · MP3
99.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 15 - Mugalskhan Yudh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.28 MB · MP3
100.Sooraj Parkash Katha - Ras 06 Adhyai 17 - Shahidan Da Saskaar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
13.38 MB · MP3
101.Sooraj Parkash Katha - Ras 06 Adhyai 18 - Bibi Viro Da Viyah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
10.48 MB · MP3
102.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 18 - Bibi Viro Da Viyah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.1 MB · MP3
103.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 19 - Shah Jahan Nu Mukhlas Khan De Jang Di Haar Di Khabar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.29 MB · MP3
104.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 21 - Goindwal Gurdwaray Darshan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.79 MB · MP3
105.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 22 - Goindwal Kartarpur
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.44 MB · MP3
106.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 23 - Sher Shikar Kaula Prat Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.03 MB · MP3
107.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 24 - Kaulan Parlok Gaman
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.02 MB · MP3
108.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 26 - Karatar Puron Kuch
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.17 MB · MP3
109.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 27 - Gherar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
25.35 MB · MP3
110.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 29 - Gherar Mritu
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.97 MB · MP3
111.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 30 - Rattan Chand Te Karam Chand Ne Suba Charha Lianda
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.76 MB · MP3
112.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 32 - Yudh Jatu Muhamad Khan Badh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
22.4 MB · MP3
113.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 34 - Balvand Khan Te Kalyana Badh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
9.44 MB · MP3
114.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 35 - Ali Baksh Nano Te Imam Baksh Badh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.94 MB · MP3
115.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 37 - Nabibaksh Parasram Te Shaktu Badh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.71 MB · MP3
116.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 39 - Karim Baksh Badh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.01 MB · MP3
117.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 40 - Abdulkhan Di Charaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.15 MB · MP3
118.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 42 - Subay Te Khatriyan Da Guru Ji Nu Vangarna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.67 MB · MP3
119.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 44 - Yudh Fateh Loth Di Sanbhal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.92 MB · MP3
120.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 45 - Bhai Subhaga Panj Ghoray Bhet Liaiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.08 MB · MP3
121.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 47 - Navay Nagar Da Naam Shri Har Gobindpur Dhariya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.47 MB · MP3
122.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 47 - Navay Nagar Da Naam Shri Har Gobindpur Dhariya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
22.02 MB · MP3
123.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 48 - Kwaja Te Jani Sayad Nand Lal Sohna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.54 MB · MP3
124.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 50 - Baba Vida Kanshi Sangat Baj Bater
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.79 MB · MP3
125.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 51 - Bhai Gariya Miyan Dola
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.13 MB · MP3
126.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 52 - Pandit Nitanand Di Katha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.72 MB · MP3
127.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 53 - Baba Buddha Parlok Gaman
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.78 MB · MP3
128.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 54 - Maee Deshan Jatee Nu Sat Puttar Bakhshay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.83 MB · MP3
129.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 55 - Gau De Alankar Vich Dharti
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.02 MB · MP3
130.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 57 - Dhirmal Janam Baba Atal Khed
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.81 MB · MP3
131.Sooraj Prakash Katha - Ras 06 Adhyai 58 - Shri Atal Rai Ji Ne Mohan Jivaiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.91 MB · MP3
132.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.95 MB · MP3
133.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 02 - Bhai Gurdas Ne Ghoray Khreednay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.35 MB · MP3
134.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 03 - Bhai Gurdas Kanshi Vikhey
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.71 MB · MP3
135.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 03 - Bhai Gurdas Kanshi Vikhey
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
22.99 MB · MP3
136.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 03 - Bhai Gurdas Kanshi Vikhey
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.05 MB · MP3
137.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 04 - Kanshi Vich Pandita Naal Charcha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
24.32 MB · MP3
138.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 04 - Kanshi Vich Pandita Naal Charcha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
23.57 MB · MP3
139.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 04 - Kanshi Vich Pandita Naal Charcha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.67 MB · MP3
140.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 05 - Bhai Gurdas Kanshiyo Amritsar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.31 MB · MP3
141.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 06 - Sri Suraj Mal Ji Da Vivah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.64 MB · MP3
142.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 07 - Barat Vapas Sri Tegh Bahadur Ji Sugaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.33 MB · MP3
143.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 08 - Vapas Ayi Valikhan Da Niradar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.98 MB · MP3
144.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 09 - Sri Chand Ji Darshan Budhenshah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.19 MB · MP3
145.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 10 - Vadali Soor Mariya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.5 MB · MP3
146.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 11 - Shikar Basarkay Te Bir Darshan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
22.35 MB · MP3
147.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 12 - Shri Chola Sahib Darshan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.66 MB · MP3
148.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 13 - Chola Bhani Gram Di Katha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.35 MB · MP3
149.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 14 - Bhai Hema Bhai Gurdas Parlok Gaman
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.96 MB · MP3
150.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 15 - Mritak Gurmaryada Bhai Jalan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.72 MB · MP3
151.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 16 - Shri Har Rai Janam Malve Val Turna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.05 MB · MP3
152.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 17 - Daroli Sain Das Da Ghar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
24.61 MB · MP3
153.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 19 - Bhai Sadhu Rupa
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.9 MB · MP3
154.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 20 - Bhai Sadhu Rupa
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.87 MB · MP3
155.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 21 - Mata Damodari Gurpuri Pyaan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.08 MB · MP3
156.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 22 - Ramo Sain Das Narayan Das Te Daya Kaur Parlok Gaman
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.64 MB · MP3
157.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 23 - Daroliyon Bhai Rupay Pujjay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.08 MB · MP3
158.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 25 - Bakhat Mal Tara Chand Ghoray
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.95 MB · MP3
159.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 26 - Dariaee Ghoray
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.57 MB · MP3
160.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 28 - Kaseray Nu Shah Jahan Valon Inaam
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.46 MB · MP3
161.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 30 - Sathiya Nu Kaseray Valon Zayafat
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.73 MB · MP3
162.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 32 - Ghora Udaas
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.61 MB · MP3
163.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 33 - Duja Ghora Jodh Rai De Paas Gayi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.73 MB · MP3
164.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 35 - Bhai Bidhi Chand Di Darbar Vich Pahunch
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.14 MB · MP3
165.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 37 - Guru Ji De Hazoor
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.2 MB · MP3
166.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 38 - Yudh Diyan Tiyareea
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.57 MB · MP3
167.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 39 - Kangar Puron Kuch
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.23 MB · MP3
168.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 41 - Lalabeg Di Charaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.31 MB · MP3
169.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 42 - Shahi Fauj Malve Pajjay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.09 MB · MP3
170.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 44 - Jang Shuroo
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
12.16 MB · MP3
171.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 45 - Yudh Jaree
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.97 MB · MP3
172.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 46 - Yudh Jaree
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.72 MB · MP3
173.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 48 - Din Da Yudh Jaree
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.48 MB · MP3
174.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 49 - Kabal Beg Badh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.48 MB · MP3
175.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 51 - Kasam Beg Badh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.57 MB · MP3
176.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 53 - Lala Beg Badh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.92 MB · MP3
177.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 54 - Satguru Ji Di Vijai
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.15 MB · MP3
178.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 55 - Hasan Khan Kabul Da Suba Baniya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.56 MB · MP3
179.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 56 - Nithanay Vala Kalu Nath
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.74 MB · MP3
180.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 57 - Kangar Pur Parvesh Aajgat Mukat
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.48 MB · MP3
181.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 58 - Kangar Pur Dera
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.1 MB · MP3
182.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 59 - Kangar Puron Kuch Fatuhi Rahak
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.79 MB · MP3
183.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 60 - Sri Kartar Pur Ayi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.41 MB · MP3
184.Sooraj Parkash Katha - Ras 07 Adhyai 61 - Sri Kartar Pur Darbar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
12.89 MB · MP3
185.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.02 MB · MP3
186.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.6 MB · MP3
187.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 02 - Bidhi Chand Di Aad Katha Apuni Zabani
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.53 MB · MP3
188.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 03 - Bidhi Chand
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.83 MB · MP3
189.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 05 - Painde Da Ghar Javaee Shri Teg Bahadur Ji De Viyah Di Tiyaree
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.07 MB · MP3
190.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 06 - Shri Teg Bahadur Ji Viyah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.21 MB · MP3
191.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 07 - Sikhan Dian Uphara
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.25 MB · MP3
192.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 09 - Painde Khan Te Us Da Javaee Baaz
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.37 MB · MP3
193.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 10 - Painde Guru Ji De Hazoor
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.07 MB · MP3
194.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 11 - Painde Khan De Bemukhta
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.76 MB · MP3
195.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 12 - Kutab Khan Naal Salah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.85 MB · MP3
196.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 13 - Fariyaad Puchaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
25.79 MB · MP3
197.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 15 - Lashkar Di Charaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.49 MB · MP3
198.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 16 - Anantay Da Srap Bidhi Chand Ne Bakhvaiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
22.62 MB · MP3
199.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 18 - Khojay Anwar Di Haar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
22.1 MB · MP3
200.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 20 - Jang Arambh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.03 MB · MP3
201.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 21 - Raat Da Jang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.99 MB · MP3
202.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 23 - Khoji Anwar Badh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.91 MB · MP3
203.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 25 - Jang Jari
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.82 MB · MP3
204.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 27 - Painde Khan Da Ant Da Udhar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.54 MB · MP3
205.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 29 - Mihran Te Kutab Khan Badh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
13.96 MB · MP3
206.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 30 - Jang Jari
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
12.66 MB · MP3
207.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 30 - Jang Jari
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.96 MB · MP3
208.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 32 - Vijai
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
12.3 MB · MP3
209.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 33 - Kiratpur Pahunchay Budhan Shah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
12.55 MB · MP3
210.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 33 - Kiratpur Pahunchay Budhen Shah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.13 MB · MP3
211.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 36 - Sri Gurditta Ji Ne Moi Gau Jivaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21 MB · MP3
212.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 38 - Baba Gurditta Parlok Gaman
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
23.22 MB · MP3
213.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 40 - Rai Jodh Aad Sikhan Da Auna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.43 MB · MP3
214.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 42 - Kiratpur Deepmala
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
22 MB · MP3
215.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 44 - Bhai Bidhi Chand Sundarshah Parlok
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
11.6 MB · MP3
216.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 45 - Sri Har Rai De Jamay Naal Ful Tutta
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.18 MB · MP3
217.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 47 - Sri Anand Ji De Darshan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.43 MB · MP3
218.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 48 - Babak Rababi Parlok Gaman
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.83 MB · MP3
219.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 49 - Jati Malak Prat Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.55 MB · MP3
220.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 51 - Dhirmal Da Abhiman
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.06 MB · MP3
221.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 53 - Shri Har Rai Ji Nu Guriaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.47 MB · MP3
222.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 54 - Sri Suraj Mal Te Mata Marvahi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
25.32 MB · MP3
223.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 56 - Shri Har Rai Ji Nu Var
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.42 MB · MP3
224.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 57 - Shri Hargobind Sach Khan Gaman
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.55 MB · MP3
225.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 58 - Sach Khand Parvesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
22.54 MB · MP3
226.Sooraj Parkash Katha - Ras 08 Adhyai 59 - Satguru Ji De Shareer Da Saskaar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.72 MB · MP3