home pageGURMATVEECHAR.COM
search GURMATVEECHAR.COM
audios / Katha / Present Day Katha / Giani Harbhajan Singh Dhudikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra) / Sri Gurpartap Sooraj Parkash Granth /
play all
1.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.62 MB · MP3
2.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
22.02 MB · MP3
3.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 03 - Bridha Preman Da Parshad Chakiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.99 MB · MP3
4.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 04 - Ajagar Mukat
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
22.12 MB · MP3
5.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 05 - Bhai Gonde Da Dhyan Magan Charni Livleen Hona
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.88 MB · MP3
6.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 06 - Sikha Nu Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
12.98 MB · MP3
7.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 07 - Rajay Hathi Mangan Ayi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.16 MB · MP3
8.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 08 - Bhagat Bhagvaan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.04 MB · MP3
9.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 09 - Shahjahan Beemar Te Shahzaday Akee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
13.88 MB · MP3
10.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 10 - Suzha Muhamad Te Charaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
11.01 MB · MP3
11.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 11 - Muradbaksh Naal Jang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.27 MB · MP3
12.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 12 - Darashikoh Te Aurangzeb
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.13 MB · MP3
13.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 13 - Shahzada Nazarband Dara Nashiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.66 MB · MP3
14.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 14 - Daray Da Shok Nama
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.37 MB · MP3
15.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 14 - Daray Da Shok Nama
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.34 MB · MP3
16.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 16 - Dara Te Guru Da Mel
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.98 MB · MP3
17.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 17 - Darashkoh Nu Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.66 MB · MP3
18.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 18 - Dara Vida Nurangar Nal Jang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.62 MB · MP3
19.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 19 - Darashkoh Takea Vich Kaid
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.63 MB · MP3
20.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 21 - Sarmad
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.92 MB · MP3
21.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 22 - Sarmad
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.33 MB · MP3
22.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 24 - Aurangzeb Da Veshva Te Sufi Fakira Naal Salook
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.17 MB · MP3
23.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 25 - Benva
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.76 MB · MP3
24.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 27 - Jaipur
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.47 MB · MP3
25.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 29 - Pushkar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
12.72 MB · MP3
26.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 30 - Ajmer
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.01 MB · MP3
27.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 31 - Kanshi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.92 MB · MP3
28.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 32 - Kanshi Hinduan Di Giravat
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.32 MB · MP3
29.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 34 - Aurangzeb Di Satgura Nu Chithee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.49 MB · MP3
30.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 35 - Aurangzeb Da Doot Satguru Ji Paas Aya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.92 MB · MP3
31.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 36 - Delhi Jaan hit Vichar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.9 MB · MP3
32.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 38 - Shri Ram Rai Ne Moiya Bakra Jivaya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.34 MB · MP3
33.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 39 - Zahrili Poshak Pahina Khanay To Ful Banai
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.97 MB · MP3
34.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 40 - Khuh Te Baithna Makkay Ton Fal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
11.78 MB · MP3
35.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 41 - Hitu Begam Padamni
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
13.46 MB · MP3
36.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 42 - Do Chand Dikhai Toshikhanay Di Gintee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.62 MB · MP3
37.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 43 - Sher Shikar Baaz Da Purab Janam
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.05 MB · MP3
38.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 44 - Kalap Brich De Fal Kesh Kalay Kitay Jamna Par Turay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.27 MB · MP3
39.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 46 - Nindak Di Zabaan Band Dinnay Taraq Bazi Jitee. I dont believe
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.1 MB · MP3
40.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 47 - Mari Hataee Badlan Di Chan Kitee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.6 MB · MP3
41.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 49 - Aladeen Di Mout Dasi Supna Sunaiya Beri Jore Lokanjan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.98 MB · MP3
42.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 51 - Khada Hoiya Dasiya Khat Ruta. Da Mave Ikathay Ag De Baag
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.82 MB · MP3
43.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 52 - Sameer Chalaee Samadhi Daryaee Ghora
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.03 MB · MP3
44.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 54 - Buhian De Jandrey Khuhley Shrab Maas
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.41 MB · MP3
45.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 56 - Ram Rai Ji Di Sakhavat Sahan Sah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.1 MB · MP3
46.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 57 - Mitti Musalman Ki
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.27 MB · MP3
47.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 58 - Guru Har Rai Ji Ne Puttar Tiyagna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.3 MB · MP3
48.Sooraj Parkash Katha - Ras 09 Adhyai 59 - Dovai Puttar Kivan Parkhay Sant
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.59 MB · MP3
49.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.59 MB · MP3
50.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 02 - Kartarpur Vasaun Di Katha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.94 MB · MP3
51.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 03 - Kartarpur Di Katha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.45 MB · MP3
52.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 05 - Koray Te Marajkay Rahak
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.02 MB · MP3
53.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 06 - Marhaaj Ke Te Koray Rahak
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.25 MB · MP3
54.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 08 - Jait Pirana Badh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.47 MB · MP3
55.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 09 - Marhaaj Kiyan Da Vasna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.46 MB · MP3
56.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 10 - Gora Janam
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.67 MB · MP3
57.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 12 - Shri Guru Nit Bivhaar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.74 MB · MP3
58.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 13 - Guru Ji Da Dera Turka De Gheray Vich
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.58 MB · MP3
59.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 15 - Goray De Shrap Bakhshay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.77 MB · MP3
60.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 16 - Kartarpur Nivaas Dij Puttar Moiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.81 MB · MP3
61.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 18 - Shakar Gang Lakhan Di Katha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.2 MB · MP3
62.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 20 - Guru Ji Da Uttar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.88 MB · MP3
63.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 21 - Gurbani Mehima Sikhi Jahaz Futiya Da Vaak
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.67 MB · MP3
64.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 21 - Gurbani Mehima Sikhi Jahaz Futiya Da Vaak
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.5 MB · MP3
65.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 23 - Dhundhoo Naal Jang Di Tiyaree
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.43 MB · MP3
66.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 25 - Galav De Che So Ghoray Prapat Karan Di Katha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
24.04 MB · MP3
67.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 27 - Shri Har Rai Ji Baikunth Gaman
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.03 MB · MP3