home pageGURMATVEECHAR.COM
search GURMATVEECHAR.COM
audios / Katha / Present Day Katha / Giani Harbhajan Singh Dhudikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra) / Sri Gurpartap Sooraj Parkash Granth /
play all
1.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 28 - Shri Ram Rai Ji Di Eerkha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.37 MB · MP3
2.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 29 - Shri Ram Rai Ji Di Eerkha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.04 MB · MP3
3.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 29 - Shri Ram Rai Ji Di Eerkha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
22.28 MB · MP3
4.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 30 - Ram Rai Ji Di Dvaish
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.06 MB · MP3
5.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 32 - Shri Ram Rai Ji Di Dvaishta
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.65 MB · MP3
6.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 34 - Shri Guru Harkrishan Ji Paas Raja Jai Singh Da Pardha Puja
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.07 MB · MP3
7.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 36 - Shri Guru Harkrishan Ji Da Delhi Nu Jana
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.03 MB · MP3
8.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 38 - Jhivar To Gita De Arth
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.39 MB · MP3
9.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 40 - Delhi Vikhay Nivaas
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.41 MB · MP3
10.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 42 - Ramrai Babat Bhavikhat Vaak
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
22.66 MB · MP3
11.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 44 - Jai Singh Di Patrani Preekhiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.32 MB · MP3
12.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 46 - Patrani Pachanee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.64 MB · MP3
13.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 48 - Shri Guru Ji De Shareer Nu Khechal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.04 MB · MP3
14.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 50 - Seetla Niklee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.23 MB · MP3
15.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 52 - Sangat Nu Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.93 MB · MP3
16.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 53 - Sachkhan Pyaan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.83 MB · MP3
17.Sooraj Parkash Katha - Ras 10 Adhyai 55 - Sangat Vich Veechar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.05 MB · MP3