home pageGURMATVEECHAR.COM
search GURMATVEECHAR.COM
audios / Katha / Present Day Katha / Giani Harbhajan Singh Dhudikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra) / Sri Gurpartap Sooraj Parkash Granth /
play all
1.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.01 MB · MP3
2.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 02 - Bhai Garhiya Te Dwarka Das Bakalay Ayi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.36 MB · MP3
3.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 04 - Makhan Shah Bakalay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.82 MB · MP3
4.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 05 - Makhan Shah Bakalay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.42 MB · MP3
5.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 08 - Guru Ji Da Pargatna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.68 MB · MP3
6.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 10 - Sodhian Di Irkha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.97 MB · MP3
7.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 12 - Dhirmal Valon Hor Virudh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.19 MB · MP3
8.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 14 - Dhirmal Di Kathorta
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.97 MB · MP3
9.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 16 - Makhan Shah Da Masand Nu Dand
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.01 MB · MP3
10.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 18 - Ghar Vich Vichar Te Guru Ji Da Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.17 MB · MP3
11.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 19 - Dhirmal Diyan Chiza Moriyan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.01 MB · MP3
12.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 22 - Shri Amritsaron Valay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.67 MB · MP3
13.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 23 - Shri Guru Ji Da Bakaliyon Kuch
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.12 MB · MP3
14.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 26 - Dhirmal Nu Bir Da Milna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.82 MB · MP3
15.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 27 - Anandpur Vasaun Vali Than Aunee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.94 MB · MP3
16.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 28 - Anandpur Vasauna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.96 MB · MP3
17.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 30 - Ik Pir Da Sansa Duor Keeta
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.05 MB · MP3
18.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 31 - Guru Ji Di Mehima Dhirmal Di Eerkha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.79 MB · MP3
19.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 33 - Guru Ji da Teerathan Nu Pavitar Karan Turna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
24.33 MB · MP3
20.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 35 - Hadeai Nagar Tap De Rogi Arog Ketay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.47 MB · MP3
21.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 36 - Bhandar Nagar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.2 MB · MP3
22.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 38 - Desh Raaj
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.72 MB · MP3
23.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 40 - Soolisar Vich Chor Nu Sooli
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.71 MB · MP3
24.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 41 - Baray Gobindpuray
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.87 MB · MP3
25.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 43 - Dhamdhan Da Rahak
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.8 MB · MP3
26.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 45 - Thanesar Melay Te
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.59 MB · MP3
27.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 47 - Karay Gram Da Malook Das
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.93 MB · MP3
28.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 48 - Guru Ji Tribeni Pujjay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.84 MB · MP3
29.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 49 - Hemkunt Di Shobha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.31 MB · MP3
30.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 49 - Hemkunt Di Shobha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.97 MB · MP3
31.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 50 - Brahma Valo Devtiyan Prat Puratan Katha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.99 MB · MP3
32.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 51 - Brahma Da Puratan Katha Sunauna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.68 MB · MP3
33.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 52 - Akal Purakh Pason Vidaigee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.22 MB · MP3
34.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 53 - Tribeni Vikhay Nivaas
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.92 MB · MP3
35.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 54 - Prayaag Ton Kanshi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.61 MB · MP3
36.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 55 - Sasram Chachay Fagon De
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.28 MB · MP3
37.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 57 - Gaya Ji Jaitha Seth
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18 MB · MP3
38.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 58 - Patnay Nivaas
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.39 MB · MP3
39.Sooraj Parkash Katha - Rass 11 Adhyai 60 - Jarasandh Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
21.03 MB · MP3
40.Sooraj Parkash Katha - Rass 12 Adhyai 01 - Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.65 MB · MP3
41.Sooraj Parkash Katha - Rass 12 Adhyai 02 - Bishan Singh Di Kavrun Desh Te Charaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
22.78 MB · MP3
42.Sooraj Parkash Katha - Rass 12 Adhyai 04 - Dhakay Bulakee Das Di Mata
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.58 MB · MP3
43.Sooraj Parkash Katha - Rass 12 Adhyai 05 - Dhakay Bhai Natha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
12.7 MB · MP3
44.Sooraj Parkash Katha - Rass 12 Adhyai 06 - Rajay Da Dal Rurno Bachaiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.17 MB · MP3
45.Sooraj Parkash Katha - Rass 12 Adhyai 07 - Rajay Di Hor Musibatan To Rakhya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.7 MB · MP3
46.Sooraj Parkash Katha - Rass 12 Adhyai 09 - Devi Da Assam Patee Nu Guru Ji Di Sharan Hit Prerna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.19 MB · MP3
47.Sooraj Parkash Katha - Rass 12 Adhyai 11 - Rajay Ram Nu Puttar Da Var
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.31 MB · MP3
48.Sooraj Parkash Katha - Rass 12 Adhyai 12 - Dasmesh Avtar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.98 MB · MP3
49.Sooraj Parkash Katha - Rass 12 Adhyai 13 - Kuhram Da Bheekhan Shah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.52 MB · MP3
50.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 16 - Bhikhan Shah Di Bandgi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
12.81 MB · MP3
51.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 17 - Bal Kautak
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.75 MB · MP3
52.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 18 - Bal Choj
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.72 MB · MP3
53.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 19 - Bal Leela
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.11 MB · MP3
54.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 20 - Beri Di Sail
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.96 MB · MP3
55.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 21 - Hakam Nu Khijauna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.28 MB · MP3
56.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 22 - Nauvay Patshah Ji Da Assam To Murna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.6 MB · MP3
57.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 24 - Patnay Nivaas
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.09 MB · MP3
58.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 26 - Guru Ji Da Patnay Ton Visha Hona
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.34 MB · MP3
59.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 27 - Kashmiri Pandit
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.91 MB · MP3
60.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 29 - Ahideean Da Turna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.31 MB · MP3
61.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 29 - Ahideean Da Turna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.87 MB · MP3
62.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 32 - Samnay Pathan Di Garee Vich Raat
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.77 MB · MP3
63.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 33 - Samaonay Karhali
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.56 MB · MP3
64.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 35 - Khatkar Gram Chor Annay Hoi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.89 MB · MP3
65.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 38 - Delhi Auna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.43 MB · MP3
66.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 40 - Punjab Jaan Di Sik
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.9 MB · MP3
67.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 41 - Jagtay Seth Nu Var
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
23.38 MB · MP3
68.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 44 - Kanshi Vich Nivaas
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.67 MB · MP3
69.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 46 - Delhi Vikhay Haveli Vich Dera
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.66 MB · MP3
70.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 47 - Sikh Da Azmat Dikhauna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.17 MB · MP3
71.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 48 - Mircha Da Drishtant
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.96 MB · MP3
72.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 50 - Sikh Da Ghar Parshad Paiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.37 MB · MP3
73.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 51 - Shah Da Sakhti Da Pran
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
18.23 MB · MP3
74.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 54 - Bhai Mati Das Ji Cheeriya Jana
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.92 MB · MP3
75.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 55 - Baki Kujh Sikhan Nu Guru Ji
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.5 MB · MP3
76.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 57 - Lakhnor Mitha Khuh Lavaiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.43 MB · MP3
77.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 58 - Ghoray Di Savari
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19.66 MB · MP3
78.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 60 - Kiratpur Bagh De Darshan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.04 MB · MP3
79.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 61 - Lohay De Pinjaray Vich
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
17.84 MB · MP3
80.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 62 - Satguru Ji Di Delhiyon Chithi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.16 MB · MP3
81.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 64 - Naurangay Di Hor Sakhti
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20.39 MB · MP3
82.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 66 - Sachkhand Parvesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.29 MB · MP3
83.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 67 - Lubanay Sikh Ne Dhar Da Saskaar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
14.75 MB · MP3
84.Sooraj Parkash Katha - Ras 12 Adhyai 68 - Aurangzeb Nu Dar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
15.54 MB · MP3