home pageGURMATVEECHAR.COM
search GURMATVEECHAR.COM
audios / Katha / Present Day Katha / Giani Harbhajan Singh Dhudikey (Vidyarthi Sampardai Bhindra) / Sri Gurpartap Sooraj Parkash Granth /
play all
1.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 01 - Mangalcharan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
52:15 · 128 Kbit/s · 47.84 MB · MP3
2.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 01 - Mangalcharan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:08 · 128 Kbit/s · 52.31 MB · MP3
3.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 02 - Sees Kiratpur Leauna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:20 · 128 Kbit/s · 54.31 MB · MP3
4.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 03 - Sees Saskaar Anandpur
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
54:47 · 128 Kbit/s · 50.16 MB · MP3
5.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 04 - Jag Keeta
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
53:00 · 128 Kbit/s · 48.53 MB · MP3
6.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 05 - Dastaar Bandi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
65:44 · 128 Kbit/s · 60.18 MB · MP3
7.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 06 - Sangatan Da Auna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:12 · 128 Kbit/s · 55.12 MB · MP3
8.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 08 - Taneshah De Naal Vair Da Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
71:14 · 128 Kbit/s · 65.22 MB · MP3
9.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 10 - Guru Ka Lahore Vasna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
66:31 · 128 Kbit/s · 60.89 MB · MP3
10.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 12 - Baraat Di Charaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
44:42 · 128 Kbit/s · 40.93 MB · MP3
11.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 13 - Baraat Da Dhakau
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:35 · 128 Kbit/s · 52.72 MB · MP3
12.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 14 - Baraat Guru Ke Lahore
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
63:37 · 128 Kbit/s · 58.25 MB · MP3
13.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 15 - Barchay Naal Chashma Chalauna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
67:12 · 128 Kbit/s · 61.52 MB · MP3
14.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 17 - Mela Vida
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
75:39 · 128 Kbit/s · 69.26 MB · MP3
15.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 19 - Guru Ji Di Veer Rasi Nit Kriya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
78:22 · 128 Kbit/s · 71.74 MB · MP3
16.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 20 - Tanboo Kabalon Banvaiyaa
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
63:39 · 128 Kbit/s · 58.27 MB · MP3
17.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 22 - Rattan Rai Guru Ji De Hazur
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
63:29 · 128 Kbit/s · 58.12 MB · MP3
18.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 23 - Rattan Rai Diyan Upharan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:29 · 128 Kbit/s · 52.62 MB · MP3
19.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 25 - Ghar Vich Vichar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
67:17 · 128 Kbit/s · 61.6 MB · MP3
20.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 27 - Bhinchand Da Vazir Aiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
66:40 · 128 Kbit/s · 61.04 MB · MP3
21.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 29 - Bhimchand Nu Parsadi Hathi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
68:09 · 128 Kbit/s · 62.39 MB · MP3
22.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 31 - Bhimchand Da Dut Hathi Mangan Aiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
65:46 · 128 Kbit/s · 60.21 MB · MP3
23.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 33 - Bhimchand Di Salah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:28 · 128 Kbit/s · 56.27 MB · MP3
24.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 35 - Kutval Ne A Ke Guru Ji Da Jas
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
67:04 · 128 Kbit/s · 61.4 MB · MP3
25.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 37 - Nandchand Nu Divan Da Rutba
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
49:22 · 128 Kbit/s · 45.2 MB · MP3
26.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 38 - Kirpal Katochiye Di Guru Ji
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:57 · 128 Kbit/s · 57.63 MB · MP3
27.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 39 - Kesri Chand Te Pamma Anandpur Ayi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
56:15 · 128 Kbit/s · 51.5 MB · MP3
28.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 41 - Kathay Ho Ke Saray Rajiya Salah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
74:55 · 128 Kbit/s · 68.59 MB · MP3
29.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 43 - Nahan De Rajay Da Vazir Aiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
66:49 · 128 Kbit/s · 61.18 MB · MP3
30.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 45 - Kiratpur Hokay Nahan Parvesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:15 · 128 Kbit/s · 52.41 MB · MP3
31.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 46 - Jamna De Kandhay Than Pasand Karni
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
54:54 · 128 Kbit/s · 50.26 MB · MP3
32.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 47 - Panvta Rachiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
69:48 · 128 Kbit/s · 63.91 MB · MP3
33.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 48 - Budhu Shah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
65:59 · 128 Kbit/s · 60.4 MB · MP3
34.Sooraj Parkash Katha - Rut 01 Adhyai 50 - Sher Mariya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
65:05 · 128 Kbit/s · 59.58 MB · MP3
35.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 01 - Mangalcharan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
50:14 · 128 Kbit/s · 45.99 MB · MP3
36.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 03 - Beri Uttay Ramrai Naal Mel
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
54:55 · 128 Kbit/s · 50.28 MB · MP3
37.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 04 - Kapal Mochan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:36 · 128 Kbit/s · 54.57 MB · MP3
38.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 05 - Raj Kaur Da Haal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
71:22 · 128 Kbit/s · 65.33 MB · MP3
39.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 07 - Punjab Kaur Di Satguran Nu Chithi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:16 · 128 Kbit/s · 58.83 MB · MP3
40.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 09 - Masanda Nu Dand
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
50:07 · 128 Kbit/s · 45.88 MB · MP3
41.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 10 - Fatehshah De Lagee Ayi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
52:20 · 128 Kbit/s · 47.91 MB · MP3
42.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 11 - Nand Chand Tanbol Laikay Giya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:02 · 128 Kbit/s · 55.88 MB · MP3
43.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 12 - Rajay Da Vazir Rah Lain Aya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:14 · 128 Kbit/s · 55.14 MB · MP3
44.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 13 - Bhimchand Da Puttar Te Vazir
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
42:52 · 128 Kbit/s · 39.24 MB · MP3
45.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 15 - Saudagar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
69:54 · 128 Kbit/s · 64 MB · MP3
46.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 17 - Ghat Langhna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
65:49 · 128 Kbit/s · 60.26 MB · MP3
47.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 18 - Nand Chand Da Auna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
49:26 · 128 Kbit/s · 45.26 MB · MP3
48.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 20 - Pathana Ne Chutee Mangni
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
66:15 · 128 Kbit/s · 60.65 MB · MP3
49.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 22 - Budhu Shah Nu Khabar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
66:36 · 128 Kbit/s · 60.98 MB · MP3
50.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 24 - Mahant Kirpal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
42:31 · 128 Kbit/s · 38.92 MB · MP3
51.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 25 - Jang Shuru
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
70:22 · 128 Kbit/s · 64.42 MB · MP3
52.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 26 - Budhushah De Puttar Da Jang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
46:37 · 128 Kbit/s · 42.68 MB · MP3
53.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 28 - Sahib Chand
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
51:40 · 128 Kbit/s · 47.3 MB · MP3
54.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 29 - Halvaee Sikh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
78:41 · 128 Kbit/s · 72.04 MB · MP3
55.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 31 - Bangani Yudh Fateh Kita
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
54:17 · 128 Kbit/s · 49.7 MB · MP3
56.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 32 - Enaam Vanday
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:59 · 128 Kbit/s · 51.25 MB · MP3
57.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 33 - Anandpur Da Safar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
77:22 · 128 Kbit/s · 70.83 MB · MP3
58.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 34 - Raipur Di Rani
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
53:40 · 128 Kbit/s · 49.14 MB · MP3
59.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 36 - Bhimchand Da Vazir Mel Hit Aiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:25 · 128 Kbit/s · 54.4 MB · MP3
60.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 37 - Bhimchand Mel Hit Aiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:20 · 128 Kbit/s · 52.49 MB · MP3
61.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 38 - Melay Vich Thag Farkay Dand Ditta
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
56:23 · 128 Kbit/s · 51.61 MB · MP3
62.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 38 - Melay Vich Thag Farkay Dand Ditta
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
56:35 · 128 Kbit/s · 51.8 MB · MP3
63.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 40 - Nadoun Da Jang Arambh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
46:58 · 128 Kbit/s · 42.99 MB · MP3
64.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 41 - Bijhar Valiya Adyal Badh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:55 · 128 Kbit/s · 51.2 MB · MP3
65.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 42 - Jang Jitna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:23 · 128 Kbit/s · 50.71 MB · MP3
66.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 44 - Anandpur
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
63:20 · 128 Kbit/s · 57.98 MB · MP3
67.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 45 - Sri Guru Ji Da Partap
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
50:54 · 128 Kbit/s · 46.59 MB · MP3
68.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 46 - Dilavar Khan De Puttar Di Charaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
42:25 · 128 Kbit/s · 38.83 MB · MP3
69.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 47 - Khanzaday Di Bhajar Te Barva Lutna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
44:23 · 128 Kbit/s · 40.64 MB · MP3
70.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 48 - Gupal Te Husaini Di Sulah Laee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:28 · 128 Kbit/s · 54.44 MB · MP3
71.Sooraj Parkash Katha - Rut 02 Adhyai 49 - Husaini Badh Gupal Di Fateh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
37:56 · 128 Kbit/s · 34.74 MB · MP3
72.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 01 - Mangalcharan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:49 · 128 Kbit/s · 57.5 MB · MP3
73.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 02 - Sangtan De Melay Te Chau
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
74:11 · 128 Kbit/s · 67.92 MB · MP3
74.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 03 - Hindu Turkan Da Sangtan Nu Makhoul
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
51:32 · 128 Kbit/s · 47.18 MB · MP3
75.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 05 - Samagri Mangouni
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
56:57 · 128 Kbit/s · 52.14 MB · MP3
76.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 06 - Nainay Da Tila
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:32 · 128 Kbit/s · 55.42 MB · MP3
77.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 08 - Shikaar Hom
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
63:58 · 128 Kbit/s · 58.56 MB · MP3
78.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 12 - Kesho Das Da Rusna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:19 · 128 Kbit/s · 54.31 MB · MP3
79.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 13 - Pahari Rajiya Nu Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
53:17 · 128 Kbit/s · 48.78 MB · MP3
80.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 14 - Masanda De Khot
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
56:58 · 128 Kbit/s · 52.15 MB · MP3
81.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 15 - Cheto Masand Da Khot
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
65:57 · 128 Kbit/s · 60.38 MB · MP3
82.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 17 - Sikhi Parkhan Te Chau Te Kasvati
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
76:38 · 128 Kbit/s · 70.16 MB · MP3
83.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 19 - Amrit Chakaiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
53:00 · 128 Kbit/s · 48.53 MB · MP3
84.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 20 - Guru Ji Ne Amrit Chakna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
77:45 · 128 Kbit/s · 71.18 MB · MP3
85.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 21 - Khalsay Da Vadhna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:12 · 128 Kbit/s · 56.04 MB · MP3
86.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 22 - Khalsay Da Adarsh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
68:12 · 128 Kbit/s · 62.43 MB · MP3
87.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 24 - Bhai Nand Lal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
66:42 · 128 Kbit/s · 61.06 MB · MP3
88.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 25 - Bhai Nand Lal Ji Mainay Dasay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:00 · 128 Kbit/s · 56.76 MB · MP3
89.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 26 - Bhai Nandlal Guru Ji De Hazoor
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:39 · 128 Kbit/s · 56.45 MB · MP3
90.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 27 - Bhai Nandlal Ji Holi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
51:42 · 128 Kbit/s · 47.33 MB · MP3
91.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 28 - Bhai Daya Singh Ji Da Janaiyu
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
67:09 · 128 Kbit/s · 61.47 MB · MP3
92.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 30 - Bhai Takhat Mal Feru
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:39 · 128 Kbit/s · 54.62 MB · MP3
93.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 31 - Nand Chand Shri Guru Granth Ji
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:07 · 128 Kbit/s · 56.88 MB · MP3
94.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 32 - Bhai Gurdas Masand
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
56:56 · 128 Kbit/s · 52.12 MB · MP3
95.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 33 - Hindu Te Musalman Vadkay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:36 · 128 Kbit/s · 55.48 MB · MP3
96.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 34 - Ashudh Bani Paran Valay Nu Dand
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
77:14 · 128 Kbit/s · 70.7 MB · MP3
97.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 35 - Pahul Bhed Devi Dusht Daman
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
71:55 · 128 Kbit/s · 65.85 MB · MP3
98.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 36 - Hushnak Singh Farangi Francisi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
75:25 · 128 Kbit/s · 69.05 MB · MP3
99.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 36 - Hushnak Singh Farangi Francisi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
68:39 · 128 Kbit/s · 62.86 MB · MP3
100.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 37 - Bhavikhat Vaak
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:41 · 128 Kbit/s · 57.38 MB · MP3
101.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 38 - Mata Gujri Ji Nu Devi Da Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:11 · 128 Kbit/s · 56.01 MB · MP3
102.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 40 - Langri Takrahi Kahi Lokaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:56 · 128 Kbit/s · 55.78 MB · MP3
103.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 40 - Langri Takrahi Kahi Lokaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
69:55 · 128 Kbit/s · 64.01 MB · MP3
104.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 41 - Shaheed
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
70:50 · 128 Kbit/s · 64.86 MB · MP3
105.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 42 - Ik Suniaray Larkay Da Parsang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
53:15 · 128 Kbit/s · 48.76 MB · MP3
106.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 42 - Ik Anpar Sikh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:46 · 128 Kbit/s · 59.29 MB · MP3
107.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 44 - Langar Di Sevak Ik Sikhni
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:42 · 128 Kbit/s · 52.83 MB · MP3
108.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 45 - Pamma Vazir Dat Hokay Riha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:14 · 128 Kbit/s · 54.23 MB · MP3
109.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 46 - Melay Te Sangat Rok Rakhi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:59 · 128 Kbit/s · 54.01 MB · MP3
110.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 47 - Bhai Anand Singh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:27 · 128 Kbit/s · 59.01 MB · MP3
111.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 48 - Bhai Anand Singh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
70:27 · 128 Kbit/s · 64.5 MB · MP3
112.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 49 - Mala Singh Te Lahora Singh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
50:54 · 128 Kbit/s · 46.59 MB · MP3
113.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 50 - Mukatnama
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
69:32 · 128 Kbit/s · 63.65 MB · MP3
114.Sooraj Parkash Katha - Rut 03 Adhyai 50 - Mukatnama
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:32 · 128 Kbit/s · 55.43 MB · MP3
115.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 01 - Mangalcharan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
78:13 · 128 Kbit/s · 71.6 MB · MP3
116.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 02 - Shankar Varan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
45:00 · 128 Kbit/s · 41.19 MB · MP3
117.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 03 - Moman Sharaf
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
66:55 · 128 Kbit/s · 61.26 MB · MP3
118.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 05 - Rajiya Di Salah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:08 · 128 Kbit/s · 56.89 MB · MP3
119.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 06 - Marad Da Mooh Na Fitkarna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
56:40 · 128 Kbit/s · 51.88 MB · MP3
120.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 07 - Komal Hathan Valay Larkay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
68:41 · 128 Kbit/s · 62.88 MB · MP3
121.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 09 - Painda Khan Badh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
70:44 · 128 Kbit/s · 64.76 MB · MP3
122.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 11 - Bhim Chand Di Dhamki
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
74:55 · 128 Kbit/s · 68.6 MB · MP3
123.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 13 - Jang Arambh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
50:23 · 128 Kbit/s · 46.13 MB · MP3
124.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 14 - Jang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:18 · 128 Kbit/s · 58.87 MB · MP3
125.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 16 - Jamtulay Maran Picho Jang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:31 · 128 Kbit/s · 59.07 MB · MP3
126.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 18 - Sahib Ajit Singh Da Jang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:36 · 128 Kbit/s · 59.15 MB · MP3
127.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 20 - Bhai Daya Singh Ji Di Agiya Naal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
65:49 · 128 Kbit/s · 60.26 MB · MP3
128.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 22 - Dunichand Ne Dar Jana
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
70:51 · 128 Kbit/s · 64.87 MB · MP3
129.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 24 - Dunichand Di Mout
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
80:14 · 128 Kbit/s · 73.46 MB · MP3
130.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 26 - Bachittar Singh Ne Hathi Nu Neja
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:12 · 128 Kbit/s · 56.03 MB · MP3
131.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 27 - Kesri Chand Nu Marna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:52 · 128 Kbit/s · 59.39 MB · MP3
132.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 29 - Dujay Sin Da Jang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
74:24 · 128 Kbit/s · 68.11 MB · MP3
133.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 31 - Bhai Asa Singh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
68:40 · 128 Kbit/s · 62.86 MB · MP3
134.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 32 - Shastar Manjan Dushira
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
66:46 · 128 Kbit/s · 61.13 MB · MP3
135.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 33 - Mata Ji Nu Sant Darshan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
73:34 · 128 Kbit/s · 67.36 MB · MP3
136.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 34 - Karah Di Lut Bhai Ramkoir Ji
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:46 · 128 Kbit/s · 53.8 MB · MP3
137.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 35 - Bhai Ramkoir Ji
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
66:27 · 128 Kbit/s · 60.84 MB · MP3
138.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 36 - Joga Singh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
65:19 · 128 Kbit/s · 59.8 MB · MP3
139.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 37 - Gau Di Aan Te Anand Pur Chadna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
50:12 · 128 Kbit/s · 45.96 MB · MP3
140.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 38 - Anandpur Chadan Pichon Jang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:23 · 128 Kbit/s · 50.7 MB · MP3
141.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 39 - Bahar Dera Karna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:33 · 128 Kbit/s · 56.36 MB · MP3
142.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 41 - Vazir Khan Da Auna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
68:46 · 128 Kbit/s · 62.95 MB · MP3
143.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 43 - Jang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
43:16 · 128 Kbit/s · 39.61 MB · MP3
144.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 44 - Ghamsan Sahib Chand Ji Di Shahadat
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:33 · 128 Kbit/s · 57.27 MB · MP3
145.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 46 - Bisali Dera Singhan Da Pahariya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:01 · 128 Kbit/s · 56.78 MB · MP3
146.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 48 - Kalmot Nu Gherna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
68:06 · 128 Kbit/s · 62.35 MB · MP3
147.Sooraj Parkash Katha - Rut 04 Adhyai 50 - Bhimchand Da Mel Narad
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
71:56 · 128 Kbit/s · 65.86 MB · MP3
148.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 01 - Mangalcharan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:03 · 128 Kbit/s · 50.4 MB · MP3
149.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 02 - Bhai Jagga Singh Shardhalu Sevak
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
73:50 · 128 Kbit/s · 67.59 MB · MP3
150.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 03 - Ravalsar Da Mela
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:18 · 128 Kbit/s · 57.03 MB · MP3
151.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 04 - Ravalsar Rajiya Naal Mel
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
68:34 · 128 Kbit/s · 62.78 MB · MP3
152.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 06 - Malvih Parbat Te Sael
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
72:55 · 128 Kbit/s · 66.75 MB · MP3
153.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 07 - Mandi Pati Paas Dera
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
72:06 · 128 Kbit/s · 66.02 MB · MP3
154.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 09 - Mahandan Brahmanan Ne Na Liya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
54:57 · 128 Kbit/s · 50.3 MB · MP3
155.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 10 - Kaviyan Sanbaad
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
63:15 · 128 Kbit/s · 57.91 MB · MP3
156.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 10 - Kaviyan Sanbaad
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
72:42 · 128 Kbit/s · 66.56 MB · MP3
157.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 11 - Laal Singh Di Dhaal Di Prikhiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:27 · 128 Kbit/s · 59.01 MB · MP3
158.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 12 - Har Gupal Ujaini
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:28 · 128 Kbit/s · 57.19 MB · MP3
159.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 13 - Bishambhar Das Ujaini
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:55 · 128 Kbit/s · 56.69 MB · MP3
160.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 14 - Ardasan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:27 · 128 Kbit/s · 56.25 MB · MP3
161.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 14 - Ardasan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
36:46 · 128 Kbit/s · 33.67 MB · MP3
162.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 14 - Ardasan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
71:21 · 128 Kbit/s · 65.32 MB · MP3
163.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 14 - Ardasan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
68:37 · 128 Kbit/s · 62.82 MB · MP3
164.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 14 - Ardasan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:04 · 128 Kbit/s · 58.65 MB · MP3
165.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 15 - Ardasan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
51:19 · 128 Kbit/s · 46.98 MB · MP3
166.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 15 - Ardasan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:30 · 128 Kbit/s · 54.48 MB · MP3
167.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 15 - Ardasan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
75:19 · 128 Kbit/s · 68.96 MB · MP3
168.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 16 - Dhyan Singh Nu Var
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:08 · 128 Kbit/s · 58.71 MB · MP3
169.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 16 - Dhyan Singh Nu Var
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
36:48 · 128 Kbit/s · 33.7 MB · MP3
170.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 17 - Bhavikhat
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
74:55 · 128 Kbit/s · 68.58 MB · MP3
171.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 17 - Bhavikhat
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
67:37 · 128 Kbit/s · 61.91 MB · MP3
172.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 18 - Shradh Nirnay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:34 · 128 Kbit/s · 53.62 MB · MP3
173.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 19 - Mata Jito Ji Sachkhand Gaman
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:31 · 128 Kbit/s · 50.83 MB · MP3
174.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 20 - Pardhi Istri Ton Marad
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:47 · 128 Kbit/s · 55.65 MB · MP3
175.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 21 - Sona Ikattar Karvaiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
54:58 · 128 Kbit/s · 50.32 MB · MP3
176.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 22 - Than Sarnay Te Khazana Satluj Vich
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
50:33 · 128 Kbit/s · 46.29 MB · MP3
177.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 23 - Fakir Fulan Da Buk Bheta Laiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
46:44 · 128 Kbit/s · 42.78 MB · MP3
178.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 24 - Kaviyan Naal Pashanotar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
51:13 · 128 Kbit/s · 46.88 MB · MP3
179.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 24 - Kaviyan Naal Pashanotar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:02 · 128 Kbit/s · 55.88 MB · MP3
180.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 24 - Kaviyan Naal Pashanotar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
52:24 · 128 Kbit/s · 47.97 MB · MP3
181.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 25 - Parshanotar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
51:22 · 128 Kbit/s · 47.03 MB · MP3
182.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 25 - Parshanotar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
47:25 · 128 Kbit/s · 43.41 MB · MP3
183.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 25 - Parshanotar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
56:10 · 128 Kbit/s · 51.42 MB · MP3
184.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 26 - Amrit Rai Kavi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
65:45 · 128 Kbit/s · 60.19 MB · MP3
185.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 27 - Sukhmani Te Jap Mahima
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
65:38 · 128 Kbit/s · 60.09 MB · MP3
186.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 27 - Sukhmani Te Jap Mahima
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:06 · 128 Kbit/s · 58.68 MB · MP3
187.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 27 - Sukhmani Te Jap Mahima
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
48:24 · 128 Kbit/s · 44.31 MB · MP3
188.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 28 - Japji Mahatam
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:56 · 128 Kbit/s · 51.2 MB · MP3
189.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 28 - Japji Mahatam
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:55 · 128 Kbit/s · 53.02 MB · MP3
190.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 28 - Japji Mahatam
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
63:09 · 128 Kbit/s · 57.82 MB · MP3
191.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 29 - Tanbakoo
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:46 · 128 Kbit/s · 56.54 MB · MP3
192.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 30 - Kesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
79:30 · 128 Kbit/s · 72.78 MB · MP3
193.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 31 - Ik Maee Kolon Dudh Peeta
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
51:34 · 128 Kbit/s · 47.21 MB · MP3
194.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 32 - Saida Beg Sharan Aiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
46:45 · 128 Kbit/s · 42.8 MB · MP3
195.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 33 - Ik Dij Di Istri Pathan Ne Khohi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
66:55 · 128 Kbit/s · 61.26 MB · MP3
196.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 35 - Rajiya Di Guru Ji Naal Jang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
49:05 · 128 Kbit/s · 44.94 MB · MP3
197.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 36 - Rajiya Naal Jang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
50:12 · 128 Kbit/s · 45.96 MB · MP3
198.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 37 - Khalsa Pad De Arth
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:03 · 128 Kbit/s · 54.06 MB · MP3
199.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 38 - Paul Bhed
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
72:26 · 128 Kbit/s · 66.32 MB · MP3
200.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 39 - Brahman Khir Maas Bhugae
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
54:17 · 128 Kbit/s · 49.69 MB · MP3
201.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 39 - Brahman Khir Maas Bhugae
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
71:37 · 128 Kbit/s · 65.57 MB · MP3
202.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 40 - Sangat Nu Shastar Dharan Da Hukam
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
63:39 · 128 Kbit/s · 58.27 MB · MP3
203.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 41 - Bhai Daya Singh Valon Karam Nirnay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
76:16 · 128 Kbit/s · 69.83 MB · MP3
204.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 41 - Bhai Daya Singh Valon Karam Nirnay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:33 · 128 Kbit/s · 55.43 MB · MP3
205.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 42 - Aatam Vichar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
68:28 · 128 Kbit/s · 62.68 MB · MP3
206.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 42 - Aatam Vichar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:26 · 128 Kbit/s · 55.32 MB · MP3
207.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 42 - Aatam Vichar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:50 · 128 Kbit/s · 51.12 MB · MP3
208.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 43 - Aatam Vichar Jari
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:19 · 128 Kbit/s · 58.88 MB · MP3
209.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 43 - Aatam Vichar Jari
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
47:08 · 128 Kbit/s · 43.15 MB · MP3
210.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 43 - Aatam Vichar Jari
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
56:48 · 128 Kbit/s · 51.99 MB · MP3
211.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 43 - Aatam Vichar Jari
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
52:13 · 128 Kbit/s · 47.81 MB · MP3
212.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 44 - Jog Varnan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
63:44 · 128 Kbit/s · 58.35 MB · MP3
213.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 44 - Jog Varnan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:49 · 128 Kbit/s · 57.51 MB · MP3
214.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 44 - Jog Varnan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
65:36 · 128 Kbit/s · 60.06 MB · MP3
215.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 45 - Vedant Vichar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
69:06 · 128 Kbit/s · 63.27 MB · MP3
216.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 46 - Gurmat Te Sadhna Da Varnan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
67:31 · 128 Kbit/s · 61.82 MB · MP3
217.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 46 - Gurmat Te Sadhna Da Varnan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:53 · 128 Kbit/s · 53.91 MB · MP3
218.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 47 - Brahm Gyan Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
63:27 · 128 Kbit/s · 58.09 MB · MP3
219.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 47 - Brahm Gyan Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
70:00 · 128 Kbit/s · 64.09 MB · MP3
220.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 47 - Brahm Gyan Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
70:21 · 128 Kbit/s · 64.41 MB · MP3
221.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 48 - Brahm Gyan Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:38 · 128 Kbit/s · 57.35 MB · MP3
222.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 49 - Brahm Gyan Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
76:34 · 128 Kbit/s · 70.09 MB · MP3
223.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 49 - Brahm Gyan Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
86:06 · 128 Kbit/s · 78.83 MB · MP3
224.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 50 - Hazuri Kaviyan De Kabit
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:27 · 128 Kbit/s · 50.76 MB · MP3
225.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 50 - Hazuri Kaviyan De Kabit
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:41 · 128 Kbit/s · 55.55 MB · MP3
226.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 50 - Hazuri Kaviyan De Kabit
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
16.12 MB · MP3
227.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 50 - Hazuri Kaviyan De Kabit
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:50 · 128 Kbit/s · 53.86 MB · MP3
228.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 51 - Kaviyan De Kabit
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:52 · 128 Kbit/s · 52.97 MB · MP3
229.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 51 - Kaviyan De Kabit
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
56:59 · 128 Kbit/s · 52.17 MB · MP3
230.Sooraj Parkash Katha - Rut 05 Adhyai 51 - Kaviyan De Kabit
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:59 · 128 Kbit/s · 55.84 MB · MP3
231.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 01 - Mangalcharan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:36 · 128 Kbit/s · 52.74 MB · MP3
232.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 02 - Saiday Khan Jang Karan Aiyaa
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
67:54 · 128 Kbit/s · 62.16 MB · MP3
233.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 04 - Ramzan Mariya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:02 · 128 Kbit/s · 55.88 MB · MP3
234.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 05 - Pahariyan Di Naurangay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
49:57 · 128 Kbit/s · 45.73 MB · MP3
235.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 06 - Pahariyan Ne Subiyan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
73:26 · 128 Kbit/s · 67.22 MB · MP3
236.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 08 - Pahariyan De Subiyan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:05 · 128 Kbit/s · 52.27 MB · MP3
237.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 09 - Jang Arambh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
78:43 · 128 Kbit/s · 72.06 MB · MP3
238.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 11 - Doosray Din Di Jang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
63:33 · 128 Kbit/s · 58.19 MB · MP3
239.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 12 - Ratee Vaireean Diyan Salahan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
86:45 · 128 Kbit/s · 79.42 MB · MP3
240.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 14 - Ghera
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:04 · 128 Kbit/s · 54.99 MB · MP3
241.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 15 - Satguru Ji Di Teer Naal Chithi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:02 · 128 Kbit/s · 56.79 MB · MP3
242.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 17 - Baghan Te Bijghokh De Golay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:25 · 128 Kbit/s · 50.73 MB · MP3
243.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 18 - Ghera Jaree
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
53:31 · 128 Kbit/s · 48.99 MB · MP3
244.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 19 - Vairee Di Jauj De Bazaar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
53:54 · 128 Kbit/s · 49.34 MB · MP3
245.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 20 - Zor Di Sharah Keetiyan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
67:55 · 128 Kbit/s · 62.18 MB · MP3
246.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 21 - Dhan Jaan Tay Sog Na Karna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
54:10 · 128 Kbit/s · 49.59 MB · MP3
247.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 23 - Khalsay De Langar Mastanay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
51:30 · 128 Kbit/s · 47.15 MB · MP3
248.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 24 - Ik Sikh Ne Paras Bheta Kita
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
47:32 · 128 Kbit/s · 43.52 MB · MP3
249.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 25 - Mata Ji Di Saparas
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
79:39 · 128 Kbit/s · 72.92 MB · MP3
250.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 27 - Vakeel Da Auna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
67:55 · 128 Kbit/s · 62.18 MB · MP3
251.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 28 - Anandpur Tajan Diyan Salahan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
50:07 · 128 Kbit/s · 45.89 MB · MP3
252.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 29 - Mata Ji Te Singha Da Niklan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
20:26 · 128 Kbit/s · 18.7 MB · MP3
253.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 30 - Bidava Likhiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:51 · 128 Kbit/s · 53.88 MB · MP3
254.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 31 - Anandpur Chorna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
75:43 · 128 Kbit/s · 69.33 MB · MP3
255.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 32 - Pichon Pahariyan Te Subiyan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:13 · 128 Kbit/s · 52.39 MB · MP3
256.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 33 - Bhai Jeevan Singh Badh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
51:50 · 128 Kbit/s · 47.46 MB · MP3
257.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 34 - Chamkaur Gari Vich Judh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:03 · 128 Kbit/s · 54.07 MB · MP3
258.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 35 - Chamkaur Vich Savdhani
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
56:14 · 128 Kbit/s · 51.49 MB · MP3
259.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 36 - Chamkaur Judh Arambh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
49:20 · 128 Kbit/s · 45.16 MB · MP3
260.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 37 - Chamkaur Garhi Vichon Nikal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
46:38 · 128 Kbit/s · 42.69 MB · MP3
261.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 38 - Chamkaur Jang Jari
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
49:46 · 128 Kbit/s · 45.56 MB · MP3
262.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 39 - Baba Ajit Singh Ji Da Judh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
53:06 · 128 Kbit/s · 48.62 MB · MP3
263.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 40 - Baba Jujhar Singh Ji Da Judh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
52:27 · 128 Kbit/s · 48.01 MB · MP3
264.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 41 - Panth Nu Gurta
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:07 · 128 Kbit/s · 53.21 MB · MP3
265.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 42 - Machhivara
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
49:51 · 128 Kbit/s · 45.64 MB · MP3
266.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 43 - Pichay Chamkaur Vich Bhai Sant
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
45:56 · 128 Kbit/s · 42.06 MB · MP3
267.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 44 - Tinna Singha Da Guru Ji Nu Milna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:37 · 128 Kbit/s · 55.49 MB · MP3
268.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 45 - Machhivaray Mahee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
89:01 · 128 Kbit/s · 81.49 MB · MP3
269.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 47 - Karad Bhet
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:04 · 128 Kbit/s · 55.91 MB · MP3
270.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 48 - Fatay Ne Ghori Na Dittee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:04 · 128 Kbit/s · 53.17 MB · MP3
271.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 49 - Mahee Nu Sudh Kain Sarhind Bhejna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:05 · 128 Kbit/s · 54.09 MB · MP3
272.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 50 - Mahee Ne A Ke Sahibzadiyan Da Saka
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
56:33 · 128 Kbit/s · 51.77 MB · MP3
273.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 51 - Mahee Ne Saka Sunauna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
50:43 · 128 Kbit/s · 46.43 MB · MP3
274.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 52 - Mahee Ne Saka Sunauna Jari
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:30 · 128 Kbit/s · 55.39 MB · MP3
275.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 53 - Kallay Nu Kirpan Bakhshi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:43 · 128 Kbit/s · 51.01 MB · MP3
276.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 54 - Rai Kallay Di Vans Da Haal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:42 · 128 Kbit/s · 50.99 MB · MP3
277.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 55 - Dharam Singh Nu Shahid Singh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:20 · 128 Kbit/s · 53.41 MB · MP3
278.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 56 - Guru Ji Seet Parsad Dabaya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:58 · 128 Kbit/s · 55.82 MB · MP3
279.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 57 - Sirhand Vasi Dyal Das Nu Var
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
86:52 · 128 Kbit/s · 79.53 MB · MP3
280.Sooraj Parkash Katha - Rut 06 Adhyai 58 - Zafarnama Bhejna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
63:36 · 128 Kbit/s · 58.22 MB · MP3
281.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 01 - Mangalcharan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:25 · 128 Kbit/s · 53.48 MB · MP3
282.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 01 - Mangalcharan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:45 · 128 Kbit/s · 56.53 MB · MP3
283.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 02 - Bhai Behilo Ji Bans
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:02 · 128 Kbit/s · 55.88 MB · MP3
284.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 03 - Bandar Bargari Bahibal Sioravi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:49 · 128 Kbit/s · 54.77 MB · MP3
285.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 04 - Kot Kapuray
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:34 · 128 Kbit/s · 55.45 MB · MP3
286.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 05 - Sirhando Fauj Di Charaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:45 · 128 Kbit/s · 55.62 MB · MP3
287.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 06 - Gram Kotha
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:56 · 128 Kbit/s · 53.04 MB · MP3
288.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 07 - Khidranay Val Nu Turna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:42 · 128 Kbit/s · 53.74 MB · MP3
289.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 08 - Daan Singh De Puttar Nu Bakshna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
56:43 · 128 Kbit/s · 51.93 MB · MP3
290.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 09 - Majhay De Sikhan Ne Murkay Turkan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:07 · 128 Kbit/s · 50.46 MB · MP3
291.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 10 - Turkan Naal Khidranay Jang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
49:30 · 128 Kbit/s · 45.32 MB · MP3
292.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 11 - Mai Bhago
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
75:06 · 128 Kbit/s · 68.76 MB · MP3
293.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 13 - Mai Bhago
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
68:14 · 128 Kbit/s · 62.47 MB · MP3
294.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 14 - Khes Da Bhes
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
69:06 · 128 Kbit/s · 63.26 MB · MP3
295.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 16 - Kan Sarap Udaar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
68:57 · 128 Kbit/s · 63.12 MB · MP3
296.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 18 - Behimi Shah Nu Amrit Chakaya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:38 · 128 Kbit/s · 56.42 MB · MP3
297.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 19 - Svet Sar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:50 · 128 Kbit/s · 52.95 MB · MP3
298.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 20 - Dallay Paas Bahar Dera
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:56 · 128 Kbit/s · 53.96 MB · MP3
299.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 21 - Chabbay Di Maee Nu Putran De Var
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:39 · 128 Kbit/s · 59.18 MB · MP3
300.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 22 - Godriyan Singh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
48:34 · 128 Kbit/s · 44.47 MB · MP3
301.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
72:28 · 128 Kbit/s · 66.35 MB · MP3
302.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 25 - Sasee Da Geet
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
66:26 · 128 Kbit/s · 60.81 MB · MP3
303.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 26 - Mehn Varsaiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:47 · 128 Kbit/s · 54.73 MB · MP3
304.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 27 - Mehn Pavaya Te Band Karaya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
50:47 · 128 Kbit/s · 46.49 MB · MP3
305.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 28 - Sangat Nu Jang Sikhaiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
53:01 · 128 Kbit/s · 48.54 MB · MP3
306.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 29 - Patiala Nabha Jind De Vadkay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
53:38 · 128 Kbit/s · 49.11 MB · MP3
307.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 30 - Kapuray Di Mout
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:23 · 128 Kbit/s · 52.54 MB · MP3
308.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 31 - Bhai Daya Singh Ji Zafarnama
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:20 · 128 Kbit/s · 53.41 MB · MP3
309.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 32 - Dakhan Jaan Di Salah
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
55:37 · 128 Kbit/s · 50.91 MB · MP3
310.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 33 - Dallay Da Nasuna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
69:46 · 128 Kbit/s · 63.87 MB · MP3
311.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 34 - Nohar Vikhay Maray Kabutar Jivayi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:27 · 128 Kbit/s · 54.42 MB · MP3
312.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 35 - Bhai Ram Singh Da Nasuna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:47 · 128 Kbit/s · 54.73 MB · MP3
313.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 36 - Dadu Dwaray Bibek
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:50 · 128 Kbit/s · 56.6 MB · MP3
314.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 37 - Dadu Dwaray De Mahant
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
54:41 · 128 Kbit/s · 50.06 MB · MP3
315.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 38 - Safar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
51:06 · 128 Kbit/s · 46.79 MB · MP3
316.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 39 - Baghour Vikhay Jang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
12:34 · 128 Kbit/s · 11.51 MB · MP3
317.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 40 - Bahadur Shah Naal Mel
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
53:26 · 128 Kbit/s · 48.92 MB · MP3
318.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 41 - Bahadur Shah Te Tara Azam Da Jang
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
53:22 · 128 Kbit/s · 48.87 MB · MP3
319.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 42 - Bahadur Shah Di Jit Te Raj Prapat
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
51:47 · 128 Kbit/s · 47.42 MB · MP3
320.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 43 - Delhi Vikhay Jana Te Mata Sundri
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:20 · 128 Kbit/s · 55.24 MB · MP3
321.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 44 - Mata Ji Nu Updesh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
61:52 · 128 Kbit/s · 56.64 MB · MP3
322.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 45 - Mathura Bandar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:28 · 128 Kbit/s · 53.53 MB · MP3
323.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 47 - Nounidh Khatri
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
48:31 · 128 Kbit/s · 44.42 MB · MP3
324.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 48 - Khan Khana
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
49:23 · 128 Kbit/s · 45.22 MB · MP3
325.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 49 - Bahadurshah.Nu.Sumat
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
52:00 · 128 Kbit/s · 47.61 MB · MP3
326.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 50 - Teer Chalauna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:46 · 128 Kbit/s · 59.3 MB · MP3
327.Sooraj Parkash Katha - Ayan 01 Adhyai 51 - Bahadur Shah Ikraar To Firiya
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
52:26 · 128 Kbit/s · 48.01 MB · MP3
328.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 01 - Mangalcharan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:15 · 128 Kbit/s · 54.25 MB · MP3
329.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 03 - Maan Singh Da Shaheed Hona
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:44 · 128 Kbit/s · 59.27 MB · MP3
330.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 05 - Nander Pahunchay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
70:14 · 128 Kbit/s · 64.29 MB · MP3
331.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 06 - Banday Nu Bakhshish
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
65:01 · 128 Kbit/s · 59.53 MB · MP3
332.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 07 - Banday Bahadur Ne Pair Jamounay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
48:09 · 128 Kbit/s · 44.09 MB · MP3
333.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 08 - Banday Di Vijay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
66:44 · 128 Kbit/s · 61.1 MB · MP3
334.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 10 - Vazir Khan Ne Maarna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
53:52 · 128 Kbit/s · 49.32 MB · MP3
335.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 11 - Pahariyan Te Charaee
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
60:42 · 128 Kbit/s · 55.57 MB · MP3
336.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 13 - Bahadurshah Ne Mafi Mangni
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
53:38 · 128 Kbit/s · 49.11 MB · MP3
337.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 14 - Shikar Ghat Nagina Ghat
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
64:29 · 128 Kbit/s · 59.04 MB · MP3
338.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 15 - Ram Kaur Ji Da Pichay Murna
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
56:54 · 128 Kbit/s · 52.09 MB · MP3
339.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 16 - Hindu Turk Mat Da Mukabla
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:03 · 128 Kbit/s · 53.15 MB · MP3
340.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 17 - Gul Khan Pathan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:24 · 128 Kbit/s · 52.56 MB · MP3
341.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 18 - Gul Khan Ne Jamdhar Guru Ji
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:06 · 128 Kbit/s · 54.1 MB · MP3
342.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 19 - Zakham Siyonay
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:59 · 128 Kbit/s · 54 MB · MP3
343.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 21 - Joti Jot Samaun Di Tiyaree
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
59:46 · 128 Kbit/s · 54.72 MB · MP3
344.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 22 - Joti Jot Samaun Di Tiyaree
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
70:34 · 128 Kbit/s · 64.61 MB · MP3
345.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 23 - Joti Jot Samaun Di Tiyaree
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
58:47 · 128 Kbit/s · 53.83 MB · MP3
346.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 24 - Guru Granth Sahib Ji Nu Gurta
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
63:48 · 128 Kbit/s · 58.41 MB · MP3
347.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 25 - Ik Sant Nu Darshan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
62:53 · 128 Kbit/s · 57.57 MB · MP3
348.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 26 - Dohan Mata Sahiban Nu Khabar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
19:21 · 128 Kbit/s · 17.71 MB · MP3
349.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 27 - Baba Binod Singh Te Kaan Singh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:16 · 128 Kbit/s · 52.43 MB · MP3
350.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 28 - Ajit Singh Palak Puttar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
45:35 · 128 Kbit/s · 41.73 MB · MP3
351.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 29 - Palak Ajit Singh De Kesan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:42 · 128 Kbit/s · 52.82 MB · MP3
352.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 31 - Divaniya Di Pukaar
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:00 · 128 Kbit/s · 52.19 MB · MP3
353.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 32 - Mata Ji Nu Mathura Ayi
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
56:27 · 128 Kbit/s · 51.68 MB · MP3
354.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 34 - Mata Ji Nu Gurpuri Pyaan
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
57:59 · 128 Kbit/s · 53.09 MB · MP3
355.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 35 - Gulab Rai Shyam Singh
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
65:40 · 128 Kbit/s · 60.12 MB · MP3
356.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 36 - Antim Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
68:36 · 128 Kbit/s · 62.8 MB · MP3
357.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 36 - Antim Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
94:31 · 128 Kbit/s · 86.53 MB · MP3
358.Sooraj Parkash Katha - Ayan 02 Adhyai 36 - Antim Mangal
Giani Harbhajan Singh (Dhudhikey)
3:32 · 128 Kbit/s · 3.24 MB · MP3